Du Hành và COVID-19

B.C. đang chào đón du khách thổ đến từ các tỉnh và lãnh thổ của Canada. Hãy tôn trọng các cộng đồng, lập kế hoạch trước khi quý vị rời đi và đến nơi với sự chuẩn bị đầy đủ.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật lần cuối: Ngày 8 tháng 10 năm 2021

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Ở trang này: 


Những yêu cầu nhập cảnh của chính phủ trung ương

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2021, khách thăm sẽ phải được chủng ngừa đầy đủ thì mới được đi lại:

  • Từ một sân bay Canada
  • Trên tàu VIA Rail và Rocky Mountaineer
  • Trên tàu thủy chở khách không thiết yếu trong hơn 24 giờ (như tàu du lịch)

Trong thời gian chuyển tiếp từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, bất kỳ người nào đã được chủng một mũi đều có thể đi lại nếu họ có kết quả xét nghiệm phân tử COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Các yêu cầu nhập cảnh của chính phủ trung ương và thông tin đi lại thay đổi thường xuyên. Xem thông tin về đi lại, xét nghiệm, kiểm dịch và biên giới COVID-19 của chính phủ trung ương.


Đi lại vì mục đích giải trí tại B.C.

Quý vị được phép đi lại trong B.C. Những trường hợp này gồm:

  • Kỳ nghỉ, đi nghỉ cuối tuần và các hoạt động du lịch
  • Thăm viếng gia đình hoặc bạn bè vì các lý do xã hội
  • Các sinh hoạt giải trí

Tôn trọng các cộng đồng

Một số thị xã và cộng đồng trông cậy vào kỹ nghệ du lịch rất muốn đón mời khách từ những vùng khác đến chơi.

Những nơi khác có thể không muốn đón mời khách đến thăm và mọi người cần phải tôn trọng ý muốn đó.

Nếu các cộng đồng đang đón mời khách đến thăm, hãy yểm trợ các cơ sở tiểu thương của họ khi quý vị có thể làm được.

Thăm viếng các cộng đồng Bản địa

Một số cộng đồng Bản địa tại B.C. không đón mời khách thăm viếng vào lúc này.

Cơ Quan Du Lịch Bản địa BC có một danh sách những trải nghiệm cuộc sống của người Bản địa trong tỉnh đang mở cửa và đón mời khách đến thăm.


Vào B.C.

Từ một tỉnh bang hoặc lãnh thổ khác

Nếu quý vị từ một tỉnh hoặc lãnh thổ khác  đến B.C., quý vị không cần phải tự cách ly khi vào B.C.

Quý vị phải tuân thủ các hạn chế được áp dụng trên toàn tỉnh như mọi người tại B.C.

Từ một trạm biên giới Hoa Kỳ

Những công dân và thường trú nhân đã được chủng ngừa đầy đủ của Hoa Kỳ có thể vào Canada cho việc đi lại không thiết yếu. Việc nhập cảnh vào Canada sẽ tiếp tục bị cấm đối với những người chưa được chủng ngừa đầy đủ.

Tại biên giới, bạn phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh. Các xét nghiệm kháng nguyên không được chấp nhận để nhập cảnh vào Canada.

Từ một địa điểm quốc tế

Các hạn chế đang được áp dụng đối với việc đi đến Canada và đi lại trong phạm vi Canada. Bất kể quốc tịch hoặc tình trạng chủng ngừa của quý vị là gì, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về xét nghiệm phân tử trước khi nhập cảnh và sử dụng ArriveCAN để cung cấp thông tin về chuyến đi.

Quý vị được phép nhập cảnh Canada nếu quý vị là:

  • Công dân Canada (bao gồm người có hai quốc tịch)
  • Người được đăng ký theo Đạo luật Da đỏ (Indian Act)
  • Thường trú nhân tại Canada
  • Người được bảo vệ (tư cách tỵ nạn)

Công dân nước ngoài có thể được phép vào Canada vì mục đích đi lại không thiết yếu nếu họ đã được chủng ngừa đầy đủ.

Tìm hiểu xem quý vị có thể  đến Canada hay không


Rời khỏi B.C.

Nếu bạn du hành ra khỏi B.C., hãy nghiên cứu trước khi khởi hành.