Du Hành và COVID-19

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

B.C. đang chào đón du khách đến từ các tỉnh và lãnh thổ của Canada. Hãy tôn trọng các cộng đồng, lập kế hoạch trước khi quý vị rời đi và đến nơi với sự chuẩn bị đầy đủ.

Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Ở trang này: 


Du hành giải trí tại B.C.

Quý vị được phép du hành trong B.C. Những trường hợp này gồm:

 • Nghỉ hè, đi nghỉ cuối tuần và các hoạt động du lịch
 • Thăm viếng gia đình hoặc bạn bè vì các lý do xã hội
 • Các sinh hoạt giải trí

Tôn trọng các cộng đồng

Một số thị xã và cộng đồng trông cậy vào kỹ nghệ du lịch rất muốn đón mời khách từ những vùng khác đến chơi.

Những nơi khác có thể không muốn đón mời khách đến thăm và mọi người cần phải tôn trọng ý muốn đó.

Nếu các cộng đồng đang đón mời khách đến thăm, hãy yểm trợ các cơ sở tiểu thương của họ khi quý vị có thể làm được.

Thăm viếng các cộng đồng Thổ Dân

Một số cộng đồng Thổ Dân tại B.C. không đón mời khách thăm viếng vào lúc này.

Cơ Quan Du Lịch Thổ Dân BC có một danh sách các kinh nghiệm Thổ Dân trong tỉnh bang đang mở cửa và đón mời khách đến thăm.


Vào B.C.

Từ một tỉnh bang hoặc lãnh thổ khác

Nếu quý vị từ một tỉnh bang hoặc lãnh thổ khác du hành đến B.C. vì các lý do thiết yếu, quý vị không cần phải tự cách ly khi vào B.C.

Quý vị phải tuân thủ theo các hạn chế được áp dụng trên toàn tỉnh bang như mọi người tại B.C.

Từ một trạm biên giới Hoa Kỳ

Tất cả những chuyến du hành không thiết yếu tại biên giới Canada-Hoa Kỳ đều bị hạn chế. Tại những chỗ nhập cảnh chính đều có áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát gạn lọc.

Từ một địa điểm quốc tế

Để giới hạn tình trạng lan tràn COVID-19 thêm nữa, tại tất cả những nơi nhập cảnh đều có áp dụng các biện pháp hạn chế du hành. Hầu hết du khách quốc tế đều không được nhập cảnh Canada. Quý vị được phép nhập cảnh Canada nếu quý vị là:

 • Công dân Canada
 • Thường trú nhân tại Canada
 • Cư dân tạm trú tại Canada
 • Người được bảo vệ (tư cách tỵ nạn)
 • Người ghi danh theo Đạo Luật Thổ Dân
 • Ngoại kiều có lý do không nhiệm ý (không tùy ý) để du hành đến Canada

Tìm hiểu xem quý vị có thể du hành đến Canada hay không

Trong một số trường hợp, công nhân thiết yếu được phép vào B.C. Nếu quý vị phải du hành đến B.C. để làm công việc thiết yếu, chúng tôi đề nghị quý vị:

Sinh viên quốc tế chỉ có thể vào Canada nếu viện giáo dục chỉ định của họ có một kế hoạch an toàn COVID-19 được phê chuẩn.

 


Các điều kiện nhập cảnh của liên bang

Những yêu cầu khi đến và thông tin du hành của liên bang thay đổi thường xuyên.


Ra ngoài B.C.

Nếu bạn du hành ra khỏi B.C., hãy nghiên cứu trước khi khởi hành.


Cần trợ giúp?

Hãy nói chuyện với một nhân viên của Dịch Vụ BC (Service BC) về các thông tin và dịch vụ không liên quan đến sức khỏe gồm:

 • Tự cách ly
 • Các hạn chế du hành

Gởi tin nhắn đến 1-604-630-0300
Hoạt động từ 7:30 sáng đến 5:00 chiều. Có thể áp dụng giá tiêu chuẩn để gửi tin nhắn và dữ kiện.

Gọi số 1-888-COVID 19
Hoạt động từ 7:30 sáng đến 8:00 tối

Điện thoại dành cho người bị Điếc

Trên toàn B.C., hãy gọi số 711