Ứng phó với COVID-19 của B.C

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất: Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Các liều nhắc lại

Một liều nhắc lại giúp duy trì và kéo dài sự bảo vệ của bạn trước các kết quả nghiêm trọng của COVID-19.

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đều sẽ được mời nhận liều nhắc lại, bắt đầu từ những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Tìm hiểu về các liều nhắc lại


Các loại Vắc-xin cho trẻ em

Các loại vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đều an toàn và hiệu quả trong việc chống lại COVID-19.

Bằng chứng chủng ngừa
 

Bắt buộc phải có bằng chứng chủng ngừa thì mới được đi lại, và để tham gia một số sự kiện, sử dụng dịch vụ cũng như đến cơ sở kinh doanh tại B.C.

Nhận liều vắc-xin 1 và 2
 

Việc nhận vắc-xin thật dễ dàng. Tất cả những người sinh từ năm 2009 trở về trước (12 tuổi trở lên) đều đủ điều kiện.


Các yêu cầu đối với việc đi lại

Nếu bạn sẽ đi lại trong Canada hoặc ra nước ngoài, hãy lên kế hoạch để xuất trình bằng chứng chủng ngừa.

Các hạn chế trên toàn tỉnh

Một số hạn chế cấp tỉnh và cấp khu vực vẫn được áp dụng nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Hãy đọc các hạn chế.


Xét nghiệm COVID-19
 

Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy tìm hiểu khi nào bạn cần làm xét nghiệm COVID-19.

Chế độ nghỉ bệnh có lương

Người lao động có thể nghỉ tối đa 5 ngày nghỉ bệnh có lương mỗi năm cho bất kỳ bệnh tật hoặc thương tích cá nhân nào.

 


Các nguồn hỗ trợ của chính phủ bằng tiếng Việt  

Nhận sự trợ giúp bằng Tiếng Việt

Hãy nói chuyện với một nhân viên của Dịch vụ BC (Service BC) về các thông tin và dịch vụ không liên quan đến sức khỏe.

Hãy gọi:1-888-268-4319 7:30 giờ sáng đến 8:00 giờ tối giờ Thái Bình Dương.