ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ

ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਾਓ।

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español​​ | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਨਵੰਬਰ 25,  2021

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ


ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਓ

ਕਦਮ 1: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਜਨਮ ਮਿਤੀ
 • ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ (PHN)
 • ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ (ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ ਐਪ ਨਾਲ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ।

ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਓ

ਕਦਮ  2: ਸੇਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

ਕਦਮ 3: ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ

ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਡੀ ਵੀ (ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਚੈਕ ਕਰਨਗੇ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੌਪੀ ਸੇਵ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ "ਸੇਵ ਏ ਕੌਪੀ" ਬਟਨ QR ਕੋਡ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ "ਫਾਈਲਜ਼" ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਡਰੋੁਆਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
  • ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਟੈਪ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

ਪੇਪਰ ਕੌਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚ File > Print ਸਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ੌਰਟਕਟ Ctrl + P (ਵਿਨਡੋਜ਼) ਜਾਂ Command + P (ਮੈਕ)।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
 • ਫੋਲਡ ਜਾਂ ਕਰੀਜ਼ ਨਾਂ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈਰ ਐਪ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਲਓ

ਜੇ ਸੇਵ ਏ ਕੌਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ

 • ਵਿਨਡੋਜ਼: Ctrl + Prt Scrn
 • ਮੈਕਓਐਸ: Shift + Command + 3 ਦਬਾਓ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਬਟਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਮ ਬਟਨ ਅਤੇ ਲੌਕ ਬਟਨ ਦਬਾਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਠੇ ਵੌਲੀਅਮ ਅੱਪ ਅਤੇ ਲੌਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ

ਐਂਡਰੋੁਆਇਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ

 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਡਰੋੁਆਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੌਲੀਅਮ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਲੌਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕਈਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ "ਟੇਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ" ਦੀ ਔਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨਯੂਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੌਲ ਕਰੋ: 1-833-838-2323 | ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ (PDT)

ਸਟੈਟੁਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ (PDT)

ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ (VRS) ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।


ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਪੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੌਪੀ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ

BC Vaccine Card on a phone and tablet

ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ

An example of a paper BC Vaccine Card


ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ PHO ਆਦੇਸ਼ — PHO order — Food and Liquor Serving Premises (PDF, 402KB) ਅਤੇ PHO order — Gatherings and Events (PDF, 417KB) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ (PHO) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਟੀਕਾਕਰਣ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ 2009 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ (12+) ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਸਮਾਗਮ
  • ਜਿਵੇਂ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ (ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ), ਸੰਗਠਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
 • ਇਨਡੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ, ਥਿਏਟਰ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਮਫ਼ਨੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣ
 • ਲਾਈਸੈਂਸਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ, ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ (ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਟਿਉ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ),
  • ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਾਈਨਰੀਆਂ, ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਸਟਿੰਗ ਰੂਮ
 • ਪੱਬ, ਬਾਰ, ਲਾਊਂਜ (ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਟਿਉ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ)
 • ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਕਸੀਨੋ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਥਿਏਟਰ
 • ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ
 • 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਆਯੋਜਤ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
  • ਜਿਵੇਂ ਪੌਟਰੀ ਸਟੂਡੀਓ , ਆਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਇਰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ
 • 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ।
 • 22 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਬਾਲਗ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ
 • ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ  ਦਰਸ਼ਕ
 • 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ) ਜੋ ਗੈਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ
 • ਇਨਡੋਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ
 • ਇਨਡੋਰ ਕਸਰਤ/ ਫਿਟਨੈਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
 • ਜਿਮ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਫਸਿਲਿਟੀਆਂ  ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ
  • ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਲ ਫਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ
 • ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
  •  ਜਿਵੇਂ: ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੇਕਆਉਟ
 • ਵਾਈਨਰੀਆਂ, ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਟੇਸਟਿੰਗ ਰੂਮ
 • ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਬੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਨਜ਼ਿਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ, ਬੀ ਸੀ ਫੈਰੀਜ਼)
 • ਸੈਲੌਨ, ਹੇਅਰਡ੍ਰੈਸਰ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
 • ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਈਟਸ
  • ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ PHO ਔਡਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ: ਹੋਟਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਨਫ਼ਰੰਸਾਂ
  • ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸਰਤ/ਫਿਟਨੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
 • ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ
 • ਜਨਤਕ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ
 • ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ
 • ਇਸਕੇਪ ਰੂਮ, ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਗ, ਇਨਡੋਰ ਪੇਂਟ ਬਾਲ ਅਤੇ ਆਰਕੇਡਜ਼ (ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ)
 • ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ
 • ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
 • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
 • ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
 • ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  • ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ) ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਡ
  • ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ K ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
  • 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠ, ਬਾਲਗ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
  • ਪੇਰਨਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (ਗੋਪਨੀਯਤਾ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ

ਹਰ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀ.ਸੀ. SMART (ਸਮਾਰਟ) ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ QR ਕੋਡ ਫੌਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਰਿਕੌਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣਾ QR ਕੋਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

QR ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

QR ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਂ
 • ਜਨਮ ਮਿਤੀ
 • ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
 • ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ (ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ) ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੌਟ ਨੰਬਰ
 • ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਜ਼ (ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ) ਲਈ, ਉਸ ਕਲਿਨਿਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ

 • ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ
 • ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ

 • ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ

ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ

 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਈ ਡੀ ਚੈਕ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਬੀ.ਸੀ. ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ
  • ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੇਟਿਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ:

 • ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ)

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।


ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੈਮਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾਈ/ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਦਮ ਹਨ:

 1. ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ(PHN) ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 1-833-838-2323 ‘ਤੇ ਕੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261
 2. ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ (out-of-province) ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ

12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਨਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਕੌਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਨਸ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਸਕਦੇ  ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਨਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਕੌਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਨਸ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਸੀ. ਆਈ ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਸੀ. ਆਈ ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ.ਸੀ. ਆਈ ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ:

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਵਿਜ਼ਿਟਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ:

 • ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ

ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਟੀਕਾਕਰਣ) ਰਿਕੌਰਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਮੇਰਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਿਕੌਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਨੋਟ: ਇਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

 

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਸੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ:

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਰਿਕੌਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਨੋਟ: ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ PHN ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-833-838-2323 | ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ, 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ (ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਟਾਈਮ - PDT), ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

 

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ‘ਗੈਟ-ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ’ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ.ਡੀ. ‘ਤੇ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:

 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ “ਕੈਰੀ ਲੈਟਰ” ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੋਟੋ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ
 • ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ

ਟੂ-ਸਪਿਰਿਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਡਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕੇਅਰ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।