Chủng ngừa COVID-19

Chủng ngừa là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ bạn không bị mắc bệnh nặng do COVID-19.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | УкраїнськаРусский

Cập nhật mới nhất:  Ngày7tháng11 năm 2023

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh.

Trên trang này:


Nhận vắc-xin ngừa COVID-19

Chủng ngừa là cách hiệu quả nhất để giữ an toàn trong mùa bệnh đường hô hấp này.

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều thể nhận vắc-xin cúm vắc-xin ngừa COVID-19 cập nhật cùng lúc.  Lời mời hiện đã được gửi qua email hoặc tin nhắn văn bản tới tất cả những người đã đăng ký trong hệ thống Nhận vắc-xin (Get Vaccinated). Lời mời có chứa một liên kết (link) trực tiếp để đặt lịch hẹn nhận vắc-xin ngừa COVID-19, vắc-xin cúm, hoặc cả hai loại vắc-xin, tùy thuộc vào thời điểm bạn nhận được liều cuối cùng. 

Các loại vắc-xin này được cung cấp miễn phí và có sẵn tại các hiệu thuốc, cơ sở chủng ngừa của cơ quan y tế và văn phòng của một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nếu bạn cần sự trợ giúp để đặt lịch hẹn nhận vắc-xin, hãy gọi cho tổng đài của BC Service (Dịch vụ BC).

Nếu bạn chưa nhận một vắc-xin ngừa COVID-19 tại B.C.

Hãy đăng ký vào hệ thống Nhận Vắc xin để nhận lời mời đặt lịch hẹn của bạn. Làm theo hướng dẫn dưới đây.

1. Đăng ký với hệ thống Nhận Vắc-xin (Get Vaccinated)

Bạn có thể đăng ký cho chính mình hoặc người khác, chẳng hạn như cha mẹ, ông bà hoặc con cái. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp Số An sinh Xã hội, số bằng lái xe hoặc các thông tin về ngân hàng và thẻ tín dụng của bạn.

Cách nhanh nhất: Đăng ký qua mạng bằng tiếng Anh

Để đăng ký qua mạng, bạn phải cung cấp:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh 
 • Mã bưu điện
 • Số Y tế Cá nhân (Personal Health Number - PHN)
 • Địa chỉ email mà được kiểm tra thường xuyên hoặc một số điện thoại mà có thể nhận các tin nhắn bằng văn bản

Hãy tìm Số Y tế Cá nhân PHN của bạn ở mặt sau của bằng lái xe B.C., hoặc Thẻ Dịch vụ BC (BC Services Card) hoặc CareCard.

Đăng ký qua mạng Việc này mất 2 phút

Các cách đăng ký và đặt hẹn khác

Nếu bạn không có Số Y tế Cá nhân (Personal Health Number - PHN), bạn cần đăng ký qua điện thoại. PHN sẽ được tạo cho bạn.

Hãy gọi: 1-833-838-2323 | Có người thông dịch

7 ngày một tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (PDT). Ngày nghỉ theo luật định, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Bên ngoài Canada và Hoa Kỳ: 1-604-681-4261

Bạn có thể trực tiếp đăng ký tại tất cả các văn phòng của Service BC.

Giờ làm việc khác nhau tùy theo từng địa điểm. Hãy kiểm tra trước khi bạn đi.

Tất cả mọi người đều có thể được chủng ngừa, cho dù bạn không có PHN hoặc giấy tờ khác. Không quan trọng bạn có phải là công dân Canada hay không.

Hãy đăng ký ngay cả nếu bạn đã nhận một liều tại một địa điểm khác.

Tất cả thông tin của bạn đều sẽ được giữ kín và sẽ không bao giờ được chia sẻ với các cơ quan hoặc bộ phận khác của chính phủ.

2. Đặt lịch hẹn nhận vắc-xin của tôi

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết mời đặt lịch hẹn. Hãy sử dụng liên kết đó để đặt lịch hẹn nhận vắc-xin qua mạng hoặc qua điện thoại.

3. Điều gì sẽ xảy ra tại cuộc hẹn của bạn

Hãy xem thông tin về độ an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 từ HealthlinkBC trước cuộc hẹn của bạn. Hãy lên kế hoạch có mặt tại cuộc hẹn của bạn trong 15 đến 30 phút.

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hẹn của quý vị:

 • Bạn không phải nhịn ăn. Hãy nhớ uống nước
 • Mang theo xác nhận lịch hẹn và giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh của quý vị
 • Mặc áo ngắn tay
 • Đến trước giờ hẹn vài phút

Tại hiệu thuốc hoặc điểm chủng ngừa, bạn sẽ: 

 • Làm thủ tục ghi danh bằng giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh và xác nhận lịch hẹn của quý vị. Để tránh sự khiếm nhã, quý vị có thể yêu cầu một địa điểm riêng tư để nhận mũi tiêm/chích của mình
 • Nhận liều vắc-xin của bạn
 • Đợi trong khu vực theo dõi trong khoảng 15 phút sau khi tiêm/chích

4. Sau cuộc hẹn của bạn

Hãy xem tài liệu Chăm sóc Sau khi Chủng ngừa COVID-19 (PDF, 953KB) của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh British Columbia.


Hiu các lựa chọn vắc-xin của tôi 

Bộ Y tế Canada có một quy trình phê duyệt chặt chẽ để đảm bảo tất cả các loại vắc-xin và thuốc đều được an toàn.  

Bộ Y tế Canada đã phê duyệt các loại vắc-xin Moderna và Pfizer cập nhật vào tháng 9 năm 2023 cho những người từ 6 tháng tuổi trở lên. Những loại vắc-xin này có sẵn ở B.C. và cung cấp khả năng bảo vệ tốt trước các biến thể mới của COVID-19. 

Tìm các loại vắc-xin mới nhất được phê duyệt ở Canada.

Bộ Y tế Canada hiện đang xem xét một loại vắc-xin không phải mRNA cập nhật mà sẽ bảo vệ chống lại biến thể phụ mới nhất của COVID-19. Tùy theo kết quả của việc xem xét này, loại vắc-xin này có thể được cung cấp ở B.C. vào cuối năm nay.

Nếu bạn từ 12 tuổi trở lên và muốn nhận một vắc-xin không phải mRNA thì hiện có nguồn cung hạn chế vắc-xin Novavax tại các hiệu thuốc. 

Nếu bạn muốn nhận Novavax ngay bây giờ, hãy chọn tùy chọn vắc-xin không phải mRNA khi bạn đặt lịch hẹn qua mạng hoặc gọi cho tổng đài. 

Vắc-xin ngừa COVID-19 là một phần quan trọng trong lịch chủng ngừa định kỳ của con bạn.

Con bạn có thể nhận vắc-xin ngừa COVID-19 cùng lúc với các loại vắc-xin cho trẻ em khác bao gồm vắc-xin cúm. Nếu bạn có nhiều con, mỗi trẻ cần một cuộc hẹn.

Hãy lên kế hoạch có mặt ở cuộc hẹn cùng với con của bạn trong 15 đến 30 phút. Tìm hiểu thêm về chủng ngừa COVID-19 và trẻ em.

Cung cấp sự đồng ý tại cuộc hẹn nhận vắc-xin

Trẻ em phải có sự đồng ý thì mới được nhận vắc-xin ngừa COVID-19. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp sự đồng ý tại cuộc hẹn.

Sự đồng ý cho một trẻ có thể được cung cấp bởi:

 • Cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc thay thế
 • Người chăm sóc có quyền giám hộ như ông bà hoặc họ hàng

Chỉ cần một người cha/mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc thay thế cung cấp sự đồng ý.

Ngay cả khi bạn đã nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh rồi, bạn vẫn nên chủng ngừa.

Nếu bạn bị bệnh gần đây, bạn có thể nhận vắc-xin sau khi đã hết các triệu chứng.

Nếu bạn đã đặt lịch hẹn nhưng bạn vẫn còn các triệu chứng, hãy hẹn lại cho thời điểm bạn bình phục hoàn toàn.

Tất cả những người đủ điều kiện đều có thể được chủng ngừa COVID-19 một cách an toàn, mặc dù một số rất ít người có thể cần trì hoãn việc chủng ngừa nếu họ bị dị ứng nghiêm trọng với các thành phần của vắc-xin.

Nếu bạn có lo ngại, hãy thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về cách bạn có thể nhận vắc-xin một cách an toàn.

Hãy truy cập trang những cân nhắc về vắc-xin của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC để tìm hiểu thêm.

 


 Hồ sơ chủng ngừa của tôi

Khi bạn nhận vắc-xin, thông tin của bạn sẽ được nhập vào Hồ sơ Chủng ngừa của Tỉnh (Provincial Immunization Registry) điện tử. Bạn có thể truy cập hồ sơ chủng ngừa của mình qua mạng hoặc yêu cầu một bản in qua điện thoại hoặc tại một văn phòng Service BC.

Qua mạng: 

Đăng ký Health Gateway để xem hoặc cập nhật hồ sơ chủng ngừa của bạn và tải xuống các tài liệu bằng chứng chủng ngừa của bạn.

Bạn cần có thẻ dịch vụ BC di động để đăng ký.

Điện thoại: 

Hãy gọi số 1-833-838-2323 ể yêu cầu được gởi một bản sao hồ sơ chủng ngừa của bạn qua đường bưu điện.

Trực tiếp tại một văn phòng Service BC:

Bạn có thể nhận một bản in hồ sơ chủng ngừa của mình tại tất cả các văn phòng Service BC.

Không còn bắt buộc phải có bằng chứng chủng ngừa thì mới được tiếp cận các doanh nghiệp, sự kiện và dịch vụ tại B.C.

Cập nhật hồ sơ của tôi

Nếu bạn đã nhận vắc-xin bên ngoài B.C., bạn nên bổ sung hồ sơ của mình vào Hồ sơ Chủng ngừa của Tỉnh. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn nhận được thông báo khi đến lúc đặt cuộc hẹn tiếp theo của mình.

Gửi hoặc cập nhật hồ sơ chủng ngừa của bạn.


Các nguồn thông tin

Tính an toàn của Vắc-xin

Bộ Y tế Canada có một quy trình phê duyệt chặt chẽ để đảm bảo tất cả cá c loại vắc-xin và thuốc men chúng ta dùng đều được an toàn.

 • Các loại vắc-xin được thử nghiệm rộng rãi trước khi được phê duyệt để sử dụng
 • Bộ Y tế Canada tiếp tục giám sát sự an toàn của vắc-xin
 • Không có mối lo ngại lớn nào về tính an toàn đã được xác định trong dữ liệu mà Bộ Y tế Canada đã xem xét

Xem hướng dẫn của Bộ Y tế Canada về tính an toàn và các phản ứng phụ của vắc-xin ngừa COVID-19.


Tôi cần sự trợ giúp

Hãy gọi cho tổng đài nếu bạn cần trợ giúp để đặt lịch hẹn. Các nhân viên trực điện thoại không thể trả lời các câu hỏi về thời gian tốt nhất cho liều tiếp theo của bạn.

Hãy gọi: 1-833-838-2323 7 ngày một tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Có người thông dịch.

Bên ngoài Canada và Hoa Kỳ: 1-604-681-4261