Cách nhận vắc-xin ngừa COVID-19

Việc tiêm/chích vắc-xin thật dễ dàng và an toàn. Hãy loan tin và giúp bạn bè và gia đình bạn nhận chủng ngừa.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất: Ngày 6 tháng 7 năm 2021

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh


Bạn chỉ cần thực hiện ba bước để được chủng ngừa

Bước 1: Đăng ký

Việc đăng ký thật dễ dàng và có thể được thực hiện qua mạng, qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Tất cả những ai sinh từ năm 2009 trở về trước (12 tuổi trở lên) đều đủ điều kiện. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ nhận được một số xác nhận. Đừng làm mất số này. Bạn sẽ cần số này để đặt lịch hẹn của mình.

Đăng ký

Bước 2: Đặt lịch hẹn

Hãy đặt lịch hẹn của bạn qua mạng hoặc qua điện thoại, thường cho cùng ngày.

Dùng số xác nhận của mình, hãy chọn địa điểm, ngày và giờ.

Nếu cần, bạn có thể dễ dàng đổi lịch hẹn của mình qua mạng.

Chúng tôi có mặt tại đây nếu bạn có thắc mắc.

Bước 3: Đi chủng ngừa

Đến phòng chủng ngừa để được tiêm/chích liều vắc-xin của bạn.

Hãy sử dụng Thẻ Dịch vụ BC (BC Services Card) của bạn để xem trực tuyến hồ sơ chủng ngừa của bạn 48 giờ sau khi chủng ngừa.

Khoảng 8 tuần sau liều đầu tiên, bạn có thể được tiêm/chích liều thứ hai của mình.

Tôi đã được chủng ngừa bên ngoài B.C.


Cách đăng ký

Bạn có thể đăng ký cho bản thân hoặc cho người khác, chẳng hạn như cha mẹ hoặc ông bà.  Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp số SIN, số bằng lái xe hoặc các thông tin về ngân hàng và thẻ tín dụng của bạn.

Cách nhanh nhất: Đăng ký qua mạng bằng tiếng Anh với Số Y tế Cá nhâ

Đăng ký qua mạng Việc này mất 2  phút

Để đăng ký qua mạng, bạn phải cung cấp:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh 
 • Mã bưu điện
 • Số Y tế Cá nhân (Personal Health Number)
 • Địa chỉ email mà được kiểm tra thường xuyên hoặc một số điện thoại mà có thể nhận các tin nhắn bằng văn bản

Nhấn vào để phóng to

Hãy tìm Số Y tế Cá nhân của bạn ở mặt sau của bằng lái xe B.C. hoặc Thẻ Dịch vụ BC (BC Services Card).


Các cách đăng ký khác

Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều được chủng ngừa, cho dù bạn không có Số Y tế Cá nhân hoặc giấy tờ khác. Không quan trọng bạn có phải là công dân Canada hay không. Hãy đăng ký ngay cả nếu bạn đã được tiêm/chích liều 1 tại một địa điểm khác. Tất cả thông tin của bạn đều sẽ được giữ kín và sẽ không bao giờ được chia sẻ với các cơ quan hoặc bộ phận khác của chính phủ.

Đăng ký qua điện thoại với một thông dịch viên

Hãy gọi: 1-833-838-2323 | Có người thông dịch

Bảy ngày một tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (giờ ánh sáng ngày Thái Bình Dương - PDT)

Số điện thoại dành cho người Điếc: Gọi số 711

Dịch vụ Chuyển tiếp qua Video (Video Relay Services - VRS) cung cấp miễn phí thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc, lãng tai hoặc có khiếm khuyết lời nói đã đăng ký.

Quý vị sẽ có thể nói chuyện với một thông dịch viên, là người có thể:

 • Tạo một Số Y tế Cá nhân cho quý vị nếu quý vị chưa có số này
 • Đăng ký quý vị vào hệ thống
 • Đặt lịch hẹn cho quý vị

Đăng ký bằng Tiếng Anh tại một văn phòng của Service BC

Bạn có thể trực tiếp đăng ký tại tất cả các văn phòng của Service BC.

Giờ làm việc khác nhau tùy theo từng địa điểm. Hãy kiểm tra trước khi bạn đi.


Những điều sẽ xảy ra tại phòng tiêm/chích vắc-xin

Chúng tôi khuyến khích bạn xem thông tin về độ an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 từ HealthlinkBC trước khi đến phòng chủng ngừa. 

Chuẩn bị sẵn sàng khi đến

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hẹn của quý vị:

 • Quý vị không phải nhịn ăn. Hãy nhớ uống nước
 • Mang theo xác nhận lịch hẹn và giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh của quý vị
 • Mặc áo ngắn tay và đeo khẩu trang
 • Đến trước giờ hẹn vài phút

Quý vị có thể dẫn theo một người để hỗ trợ.

Tất cả các phòng chủng ngừa đều có đường di chuyển dành cho xe lăn. Quý vị sẽ được cung cấp một khẩu trang nếu quý vị cần.

Trong thời gian của buổi hẹn

Tại phòng chủng ngừa, quý vị sẽ:

 • Làm thủ tục ghi danh bằng giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh và xác nhận lịch hẹn của quý vị
 • Được tiêm/chích liều vắc-xin của mình
 • Đợi trong khu vực theo dõi trong khoảng 15 phút

Để tránh sự khiếm nhã, quý vị có thể yêu cầu một địa điểm riêng tư để nhận mũi tiêm/chích của mình.

Quý vị sẽ ở tại phòng chủng ngừa trong tổng cộng từ 30 đến 60 phút. 

Sau cuộc hẹn của bạn, hãy xem tài liệu Chăm sóc Sau khi Chủng ngừa COVID-19 (PDF, 953KB) của BCCDC.  


Tôi cần trợ giúp

Việc đổi lịch hẹn của bạn là dễ dàng và có thể thực hiện qua mạng 24 giờ một ngày.

Đổi lịch hẹn của tôi

Lưu ý: Bạn phải có số xác nhận của mình.

Hãy gọi số 1-833-838-2323Nhân viên tổng đài có thể tra cứu số của bạn.

Đừng đăng ký lại.

Hãy gọi số 1-833-838-2323Nhân viên tổng đài có thể sửa thông tin cho bạn.

Đừng đăng ký lại.

Nếu bạn đã tiêm/chích một hoặc hai liều vắc-xin ngừa COVID-19 tại một tỉnh hoặc nước khác, bạn phải:

Nộp hồ sơ chủng ngừa

 


Cần trợ giúp?

Hãy nói chuyện với một nhân viên của Dịch vụ BC (Service BC) về các thông tin và dịch vụ không liên quan đến sức khỏe.

Gởi tin nhắn đến 1-604-630-0300

Gọi số 1-888-COVID 19

Dịch vụ hoạt động từ 7:30 giờ sáng đến 8:00 giờ sáng. Có thể chịu mức giá thông thường cho việc gởi tin nhắn và dữ liệu.

Điện thoại dành cho người bị Điếc

Trên toàn B.C., hãy gọi số 711