Bằng chứng chủng ngừa

Bạn không cần bằng chứng chủng ngừa khi ra vào/tham gia/sử dụng các cơ sở kinh doanh, sự kiện hoặc dịch vụ tại B.C. Bạn có thể cần bằng chứng chủng ngừa khi đi nước ngoài.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất: Ngày 21 tháng 10 năm 2022 

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Trên trang này:


Không cần bằng chứng chủng ngừa để đi lại trong Canada

Bạn không cần bằng chứng chủng ngừa để:

  • Nhập cảnh vào Canada
  • Đi lại trong Canada bằng máy bay hoặc tàu hỏa
  • Lên một chuyến bay quốc tế tại sân bay Canada

Các quy tc v đi li thay đổi thường xuyên. Kiểm tra hướng dẫn về đi lại của chính phủ trung ương trước khi bạn lên đường.

Bạn có thể cần bằng chứng chủng ngừa bên ngoài Canada

Một số quốc gia khác có thể yêu cầu bạn xuất trình bằng chứng chủng ngừa mới được nhập cảnh. Xem các yêu cầu nhập cảnh trước khi bạn lên đường.

Bạn cần ít nhất 2 liều vắc-xin để có bằng chứng chủng ngừa. Bạn nên chủng ngừa đầy đủ, bao gồm cả các liều nhắc lại.


Lấy bằng chứng chủng ngừa COVID-19 Canada của bạn

Mã QR bằng chứng chủng ngừa được tải xuống cách đây hơn 6 tháng có thể không xác minh chính xác. Hãy tải xuống bản sao mới của bằng chứng chủng ngừa của bạn để đảm bảo bạn có mã QR hợp lệ.

Bằng chứng chủng ngừa COVID-19 Canada của bạn được cung cấp thông qua Health Gateway. Bạn có thể tải xuống bằng chứng chủng ngừa cho bạn và gia đình, bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi.

Lấy bằng chứng chủng ngừa của tôi  Bng chng chng ngừa được cung cấp min phí. Nếu có người đang yêu cu bn tr tin, thì đó là mt trò la đảo.

Sử dụng bằng chứng chủng ngừa COVID-19 Canada của bạn

Khi bạn xuất trình bằng chứng chủng ngừa của mình, bạn cũng cần một giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp.

Tên trên giy t tùy thân ca bn phi khp vi tên trên bng chng chng ngừa ca bn.

  • Nếu bạn đã đổi tên theo luật pháp và tên này không xuất hiện trên bằng chứng chủng ngừa của bạn, hãy tải xuống và in lại bằng chứng chủng ngừa của bạn
  • Nếu tên trên bằng lái xe B.C của bạn hoặc Thẻ Dịch vụ BC (BC Services Card) không khớp với bằng chứng chủng ngừa của bạn, hãy cập nhật ID của bạn
  • Nếu tên trên hộ chiếu của bạn không khớp với bằng chứng chủng ngừa, hãy cập nhật hộ chiếu của bạn

Nếu bn không th truy cp hoc ti xung bng chng chng ngừa ca mình, hãy tìm hiu cách nhn str giúp.

An example of the Canadian COVID-19 proof of vaccination document


Thông tin cho doanh nghiệp

Các s kin, dch v và doanh nghip không bt buc phi kim tra bng chng chng ngừa ở B.C.

Nếu muốn, doanh nghiệp của bạn có thể chọn tiếp tục yêu cầu bằng chứng về việc chủng ngừa. Nếu bạn quyết định yêu cầu bằng chứng chủng ngừa, bạn phải tự thẩm định và tuân theo tất cả các luật có liên quan. Bạn cũng có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng Xác minh Thẻ Vắc-xin BC (BC Vaccine Card Verifier).

Quét mã QR của khách hàng

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Xác minh Thẻ Vắc-xin BC (BC Vaccine Card Verifier app) để quét mã QR của khách hàng để xác minh bằng chứng chủng ngừa của người đó. Mã QR sẽ có trên điện thoại của họ hoặc một tờ giấy. Bạn có thể quét:

Mã QR là một hình ảnh có hình vuông và là một loại mã vạch mà một thiết bị kỹ thuật số có thể đọc được. B.C. đang sử dụng định dạng mã QR của Thẻ Y tế SMART (SMART Health Card), một yêu cầu của chính phủ liên bang. Điều này có nghĩa là mã QR chỉ chứa lượng thông tin ở mức độ tối thiểu nhất và không được kết nối với các hồ sơ sức khỏe khác.

Ứng dụng Xác minh Thẻ Vắc-xin

Tải ứng dụng Xác minh Thẻ Vắc-xin BC (BC Vaccine Card Verifier) từ Cửa hàng Ứng dụng của Apple (Apple App Store) hoặc Cửa hàng của Google Play (Google Play Store). Ứng dụng này được tải miễn phí và có thể dùng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Sau khi bạn đã tải xong, bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng mà không cần kết nối với internet. Không bắt buộc phải có kết nối với internet mới có thể quét mã QR. Bạn phải cho phép ứng dụng truy cập vào camera trong thiết bị của bạn.

Mã QR là một loại giấy tờ cá nhân. Bạn không được chụp ảnh bằng chứng chủng ngừa của một khách hàng, cho dù họ đồng ý. Nếu khách hàng có lo ngại về quyền riêng tư, bạn có thể nói với họ rằng:

  • Ứng dụng Xác minh Thẻ Vắc-xin BC không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào
  • Mã QR chứa những thông tin tối thiểu bắt buộc phải có để xác minh hồ sơ chủng ngừa
  • Hệ thống thẻ vắc-xin không được kết nối với bất kỳ hồ sơ sức khỏe nào khác

 


Tôi cần được giúp đỡ

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có thắc mắc về bằng chứng chủng ngừa, hãy nói chuyện với một nhân viên trực điện thoại.

Gọi số: 1-833-838-2323  Có người thông dịch| Bảy ngày một tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (Giờ Ánh sáng Ban ngày Thái Bình Dương – PDT)

Bên ngoài Canada và Hoa Kỳ:  1-604-681-4261