Nhận liều nhắc lại của bạn

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đều sẽ được mời nhận liều nhắc lại của một loại vắc-xin ngừa COVID-19, bắt đầu từ những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất: Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Trên trang này:


Tại sao bạn cần liều nhắc lại

Liều nhắc lại là một mũi vắc-xin bổ sung giúp bạn duy trì và kéo dài sự bảo vệ của mình để không bị mắc COVID-19. Khi bạn nhận liều nhắc lại, bạn đang giúp bảo vệ bản thân và những người xung quanh bạn không bị mắc COVID-19.

Tất cả các liều nhắc lại sẽ là các loại vắc-xin mRNA

Bạn sẽ nhận vắc-xin Moderna hoặc Pfizer (mRNA) cho liều nhắc lại của mình. Các loại vắc-xin này có thể thay thế cho nhau.

Nếu bạn đã nhận AstraZeneca cho liều đầu tiên hoặc thứ hai của mình, bạn sẽ nhận Moderna hoặc Pfizer cho liều nhắc lại của mình.

Khi nào bạn có thể nhận liều nhắc lại của mình

Thời gian của liều nhắc lại được dựa trên mức độ nguy cơ mắc COVID-19 của bạn, tuổi của bạn và thời gian kể từ liều thứ hai của bạn.

Một khi bạn đủ điều kiện, bạn sẽ luôn đủ điều kiện. Bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhận liều nhắc lại của mình.


Tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022: Những người có nguy cơ cao nhất mắc COVID-19

Người từ 70 tuổi trở lên

Bạn sẽ được mời đặt lịch hẹn để nhận liều nhắc lại của mình.

Lời mời sẽ được gửi theo mức độ nguy cơ, nhóm tuổi (từ già nhất đến trẻ nhất dựa trên năm sinh của bạn) và ngày nhận liều thứ hai của bạn.

Tính đủ điều kiện

  • Những người sinh từ năm 1951 trở về trước (70 tuổi trở lên)

Người Bản địa từ 18 tuổi trở lên

Bạn sẽ được mời đặt lịch hẹn để nhận liều nhắc lại của mình nếu bạn đã đăng ký với hệ thống Nhận Vắc-xin (Get Vaccinated).

Lời mời sẽ được gởi theo mức độ nguy cơ và ngày bạn tiêm/chích liều thứ hai.

Nếu bạn chưa nhận được lời mời đặt lịch hẹn, có thể bạn chưa đăng ký. Hãy đăng ký ngay.


Tính đủ điều kiện

  • Người Bản địa sinh từ năm 2003 trở về trước (18 tuổi trở lên)

Các cộng đồng người Bản địa ở nông thôn và vùng sâu vùng xa

Nhận liều nhắc lại tại cộng đồng của bạn từ cơ quan y tế địa phương bạn.


Tính đủ điều kiện

  • Những người sống trong các cộng đồng người Bản địa ở nông thôn và vùng sâu vùng xa

Những người đang được chăm sóc

Nhận liều nhắc lại từ một nhân viên chăm sóc sức khỏe đến chăm sóc bạn.


Tính đủ điều kiện

  • Cư dân tại các cơ sở sống độc lập
  • Những người nhận dịch vụ hỗ trợ dài hạn tại nhà

Nhân viên chăm sóc sức khỏe

Nhận liều nhắc lại từ chủ lao động hoặc tại một điểm chủng ngừa.


Tính đủ điều kiện

  • Nhân viên y tế đã nhận liều thứ hai vào hoặc trước ngày 15 tháng 3

Tháng 1 năm 2022 trở về sau: Tất cả người dân B.C.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, những người từ 18 tuổi trở lên sẽ nhận được lời mời đặt lịch hẹn từ 6 đến 8 tháng sau ngày nhận liều thứ hai của họ. Liều vắc-xin thứ nhất và thứ hai sẽ tiếp tục bảo vệ bạn không bị mắc COVID-19 cho đến khi bạn nhận được liều nhắc lại.

Bạn phải được mời mới có thể đặt lịch hẹn. Bạn không thể đến phòng khám không cần đặt hẹn (drop-in clinic) để nhận liều nhắc lại.

Những người đã nhận AstraZeneca

Nếu bạn đã nhận AstraZeneca cho cả liều đầu tiên và liều thứ hai của mình, bạn sẽ được mời đặt lịch hẹn cho liều nhắc lại của mình tại thời điểm khoảng 6 tháng. Ví dụ, nếu bạn đã nhận liều AstraZeneca thứ hai của mình vào ngày 15 tháng 7, bạn sẽ nhận lời mời đặt lịch hẹn của mình vào đầu tháng 1 năm 2022.


Chuẩn bị sẵn sàng cho liều nhắc lại của bạn

Để nhận lời mời đặt lịch hẹn của mình, bạn phải đăng ký với hệ thống đăng ký Nhận Vắc-xin (Get Vaccinated) của tỉnh và hồ sơ chủng ngừa của bạn phải chứa thông tin cập nhật.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy xác nhận thông tin của bạn càng sớm càng tốt.

Đặt lịch hẹn

Khi đến thời điểm nhận liều nhắc lại của mình, bạn có thể đặt lịch hẹn tại một điểm chủng ngừa hoặc hiệu thuốc. Cũng giống như bạn đã làm với liều 1 hoặc liều 2, hãy sử dụng số xác nhận của bạn để chọn địa điểm, ngày và giờ. Bạn có thể thực hiện việc này qua mạng hoặc qua điện thoại.

Nếu bạn muốn nhận liều nhắc lại cùng thời gian với một thành viên trong gia đình, cả hai người đều phải đặt lịch hẹn.


Tôi cần trợ giúp

Hãy gọi cho tổng đài nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn không biết mình đã đăng ký với hệ thống Nhận Vắc-xin hay chưa.

Hãy gọi: 1-833-838-2323 Bảy ngày một tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (giờ ánh sáng ngày Thái Bình Dương - PDT) | Có người thông dịch

Bên ngoài Canada và Hoa Kỳ: 1-604-681-4261

Dịch vụ Chuyển tiếp qua Video (Video Relay Services - VRS) cung cấp miễn phí thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính, lãng tai hoặc gặp khó khăn về khả năng nói đã đăng ký.