COVID-19برنامه ایمن‌سازی

برنامه ایمن‌سازی COVID-19 بریتیش کلمبیا با هدف نجات جان‌ها و توقف انتشار COVID-19 طراحی شده است.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

آخرین به‌روز رسانی : 7 سپتامبر 2021

برای دریافت جدیدترین اطلاعات، لطفا از صفحه انگلیسی بازدید کنید.

در این صفحه:

واکسینه شوید

کلیه واکسن‌های موجود در کانادا برای COVID-19، موثر و بی‌خطر هستند. بهترین واکسن، واکسنی است که در دسترستان باشد. دستورات و موازین اعلام شده از سوی مسئول بهداشت استانی (PHO) همچنان برای همه پا بر جا می‌مانند، حتی اگر واکسن را دریافت کرده باشند.

با سیستم «واکسینه شوید» (Get Vaccinated)، ثبت نام کنید

همه در بریتیش کلمبیا باید یک بار از طریق سیستم ثبت نام استانی «واکسینه شوید»، ثبت نام کنند.

واکسینه شوید افراد متولد 2009 یا زودتر (+12) واجد شرایط هستند.

برای رزرو وقت دوز دوم واکسن حدوداً  28 روز بعد از دوز اول با شما تماس گرفته خواهد شد.


 

واکسن در کانادا

واکسن COVID-19 جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. واکسن‌ها عملکردی بیش از نجات افرادی دارند که واکسن می‌زنند، آنها اطرافیان آنها را نیز نجات می‌دهند. هر چقدر تعداد افراد بیش‌تری در جامعه واکسن بزنند و در مقابل COVID-19 محافظت شوند، انتشار COVID-19 سخت‌تر می‌شود.

BCCDC، مرکز کنترل بیماری‌های بریتیش کلمبیا بهترین منبع اطلاعاتی واکسن COVID-19 است.

واکسن COVID-19 جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. واکسن‌ها عملکردی بیش از نجات افرادی دارند که واکسن می‌زنند، آنها اطرافیان آنها را نیز نجات می‌دهند. هر چقدر تعداد افراد بیش‌تری در جامعه واکسن بزنند و در مقابل COVID-19 محافظت شوند، انتشار COVID-19 سخت‌تر می‌شود.

BCCDC، مرکز کنترل بیماری‌های بریتیش کلمبیا بهترین منبع اطلاعاتی واکسن COVID-19 است.

واکسن‌های تاییدشده

واکسن‌های COVID-19 که توسط اداره بهداشت کانادا تایید شدند، ایمن و اثربخش بوده و زندگی انسان‌ها را نجات می‌دهند. تاکنون، چهار واکسن توسط اداره بهداشت کانادا تایید شده است.

ایمنی

اداره بهداشت کانادا یک بررسی دقیق علمی در زمینه شواهد پزشکی موجود برای ارزیابی ایمنی واکسن‌های COVID-19 تاییدشده انجام داده است. زمانی که چیزی جدید است، احساس نگرانی یا عدم قطعیت طبیعی است.

  • در داده‌های موردبررسی اداره بهداشت کانادا هیچ مشکل ایمنی مهمی شناسایی نشد
  • ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اداره بهداشت کانادا یک فرایند تایید جامع دارد و اطمینان حاصل می‌کند که واکسن و داروهای مصرفی ما ایمن هستند

تامین (واکسن)

موجودی واکسن توسط دولت کانادا توزیع می‌شود و بریتیش کلمبیا تعداد خاصی دوز واکسن بصورت هفتگی دریافت می‌کند.


 

بازدید از مراکز مراقبت هاى بلندمدت یا مرکز زندگی حمایتی سالمندان

شما باید برای تأمین الزامات بازدید از مراکز مراقبت‌های بلندمدت یا مرکز زندگی حمایتی سالمندان، مدرک گواهی واکسیناسیون ارائه کنید.