Mga rapid antigen testing kit

Kumuha ng mga libreng rapid antigen testing kit mula sa botika sa inyong komunidad.

English 繁體中文 简体中文 Français ਪੰਜਾਬੀ فارسی Tagalog 한국어 Español عربى Tiếng Việt 日本語 हिंदी УкраїнськаРусский

Huling binago:  Agosto 8, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito:


Kumuha ng rapid antigen testing kit

Libre ang mga rapid antigen testing kit para sa lahat. Hindi ka dapat pagbayarin ng botika para sa isang kit.

Pumunta sa iyong lokal na botika ang humingi ng iyong testing kit. Maaaring humingi ang sinuman ng kit. Hindi mo kailangang magpakita ng ID.

Kung hindi ka makakapunta sa botika, maaaring i-pick up o kuhanin ng isang kaibigan o kapamilya ang test kit para sa iyo.

Humanap ng botika na malapit sa iyo


Paano gamitin ang test

Dapat lamang gamitin ang test ng mga taong nagkaroon ng sintomas ng COVID-19 at gustong kumpirmahin ang resulta kung ito ay positive o negative.

Mayroong instruksiyon ang bawat kit kung paano gamitin ang mga test. Maaari ka ring magtanong sa pharmacist kung mayroon kang mga tanong.

I-download ang mga instruksiyon:

Positive ang resulta ng test

Kung positibo ang iyong resulta, dapat:

Negative ang resulta ng test

Kung negatibo ang iyong resulta, hindi na-detect ang COVID-19.

Mag-self-isolate hanggang mawala ang iyong mga sintomas at hanggang bumuti ang iyong pakiramdam upang makabalik sa mga regular na aktibidad.