Các hạn chế trong tỉnh và trong khu vực

Một số hạn chế trên toàn tỉnh vẫn được áp dụng nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Các hạn chế này do Viên chức Y tế Tỉnh (Provincial Health Officer - PHO) ban hành theo Đạo luật Y tế Công cộng (Public Health Act). Các hạn chế ở cấp khu vực có thể được áp dụng đối với các khu vực thuộc cơ quan y tế có tỉ lệ chủng ngừa thấp hơn.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Trên trang này:


Các giới hạn ở cấp khu vực theo cơ quan y tế

Một số cơ quan y tế áp dụng các hạn chế bổ sung đối với các khu vực có tỉ lệ chủng ngừa thấp hơn. Các lệnh do Viên chức Y tế của khu vực ban hành.

Cơ quan Y tế Fraser

Cơ quan Y tế Fraser Health áp dụng các hạn chế đối với Khu vực Cung cấp Dịch vụ của Cơ quan Y tế Đông Fraser (PDF, 2MB):

 • Abbotsford
 • Agassiz
 • Chilliwack
 • Harrison Hot Springs
 • Hope
 • Mission

Các cuộc tụ họp thân mật

Những người đã được chủng ngừa đầy đủ

Nếu tất cả những người từ 12 tuổi trở lên đều đã được chủng ngừa đầy đủ thì không có hạn chế nào được áp dụng đối với các cuộc tụ họp thân mật trong nhà hoặc ngoài trời tại nhà ở tư nhân hoặc nơi ở nghỉ dưỡng.

Những người chưa được chủng ngừa đầy đủ

Các cuộc tụ họp thân mật trong nhà tại nhà ở tư nhân chỉ giới hạn trong hộ gia đình bạn cộng với 5 người khách hoặc một hộ gia đình khác.

Các cuộc tụ họp thân mật ngoài trời tại nhà ở tư nhân chỉ giới hạn trong hộ gia đình bạn cộng với 10 người khách, những người này phải ở bên ngoài nhà.

Các cuộc tụ họp có tổ chức

Những người đã được chủng ngừa đầy đủ

Các giới hạn về sức chứa đối với các cuộc tụ họp trong nhà và ngoài trời trên toàn tỉnh vẫn tiếp tục được áp dụng, với 3 yêu cầu bổ sung:

 • Tất cả mọi người đều phải được chủng ngừa đầy đủ và xuất trình bằng chứng chủng ngừa mới được tham dự.
  • Ví dụ về các cuộc tụ họp có tổ chức bao gồm các sự kiện có bán vé như các sự kiện thể thao, phim, kịch và lễ hội, các hoạt động thể thao dành cho người lớn, thể dục hoặc khiêu vũ/nhảy diễn ra trong nhà
 • Đơn vị tổ chức phải thu thập thông tin liên hệ của tất cả mọi người
 • Các sự kiện phải có kế hoạch an toàn dành cho COVID-19

Những người chưa được chủng ngừa đầy đủ

Những người chưa được chủng ngừa đầy đủ:

 • Không thể tham dự các sự kiện có bán vé như phim, kịch, lễ hội và thể thao
 • Có thể tham dự các cuộc tụ họp có tổ chức trong nhà có giới hạn 10 người
 • Có thể tham dự các cuộc tụ họp có tổ chức ngoài trời có giới hạn 50 người

Nơi làm việc

Bạn phải đeo khẩu trang tại tất cả các không gian làm việc trong nhà, trừ khi:

 • Bạn ở một mình trong phòng hoặc có một vật cản giữa bạn và những người khác
 • Đeo khẩu trang sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện một cách an toàn các nhiệm vụ công việc của bạn
 • Bạn được miễn trừ hợp lệ

Các nơi làm việc phải áp dụng kế hoạch an toàn dành cho COVID-19 như là một phần của Kế hoạch cho Bệnh Truyền nhiễm của nơi làm việc.

Yêu cầu về bằng chứng vắc-xin tăng cường và Thẻ Vắc-xin BC

Bắt buộc phải có bằng chứng chủng ngừa mới được tham gia/sử dụng các sự kiện, dịch vụ và cơ sở kinh doanh.

Tại khu vực Đông Fraser, bạn phải được chủng ngừa đầy đủ mới đáp ứng được yêu cầu này. Bạn được chủng ngừa đầy đủ với 2 liều vắc-xin. Yêu cầu này áp dụng cho:

 • Các sự kiện có bán vé như thể thao, hòa nhạc, kịch và khiêu vũ/nhảy
 • Các câu lạc bộ đêm, sòng bài và rạp chiếu phim
 • Các phòng tập thể dục, các cơ sở hoặc studio thể dục và khiêu vũ/nhảy
 • Các cơ sở kinh doanh cung cấp hoạt động thể dục và tập luyện trong nhà
 • Các lớp học và hoạt động giải trí theo nhóm có tổ chức trong nhà có hơn 10 người
  • Ví dụ như các studio đồ gốm, các lớp học nghệ thuật hoặc diễn tập hợp xướng
 • Các sự kiện có tổ chức ngoài trời có hơn 50 người

Các hạn chế này không áp dụng đối với các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.


Xem chi tiết đầy đủ trên trang web của Cơ quan Y tế Fraser.

Cơ quan Y tế Nội địa

Cơ quan Y tế Nội địa áp dụng các hạn chế đối với mỗi cộng đồng trong khu vực thuộc cơ quan y tế của họ.

Các cuộc tụ họp thân mật

Các cuộc tụ họp thân mật trong nhà chỉ giới hạn trong hộ gia đình bạn cộng với 5 người khách hoặc một hộ gia đình khác.

Các cuộc tụ tập tại các địa điểm thuê mướn để nghỉ dưỡng chỉ giới hạn trong hộ gia đình bạn cộng với 5 người khách hoặc một hộ gia đình.

Các cuộc tụ họp thân mật ngoài trời (ví dụ tiệc sinh nhật hoặc tiệc nướng ở sân sau) có giới hạn không quá 50 người.

Các cuộc tụ họp có tổ chức

Những người đã được chủng ngừa đầy đủ

Các hạn chế về sức chứa đối với các cuộc tụ họp trong nhà và ngoài trời trên toàn tỉnh vẫn tiếp tục được áp dụng, với 1 yêu cầu bổ sung:

 • Tất cả mọi người đều phải đã được chủng ngừa đầy đủ và xuất trình bằng chứng chủng ngừa

Những người chưa được chủng ngừa đầy đủ

Bạn chỉ có thể tham dự các cuộc tụ họp có tổ chức trong nhà có dưới 50 người, hoặc các cuộc tụ họp có tổ chức ngoài trời có dưới 100 người.

 • Các đơn vị tổ chức phải thu thập thông tin liên hệ của tất cả mọi người

Trường học

Các buổi sinh hoạt trong nhà có giới hạn 50 người hoặc 2 lớp (tùy theo con số nào lớn hơn) tại một không gian duy nhất.

Khách thăm nên chỉ giới hạn cho những người tham gia vào các hoạt động mang lại lợi ích cho việc học và hạnh phúc của học sinh. Ví dụ, các sinh viên thực tập, nhân viên chủng ngừa và tình nguyện viên của chương trình bữa ăn.

Các sự kiện thể thao và hoạt động xã hội ngoại khóa của trường học

Cầu thủ, huấn luyện viên và tình nguyện viên trên các sân chơi không bắt buộc phải có bằng chứng chủng ngừa.

Không bắt buộc phải có bằng chứng chủng ngừa đối với khán giả tại các sự kiện trong nhà của trường học có dưới 50 người hoặc các sự kiện ngoài trời của trường học có dưới 100 người.

 • Bắt buộc phải có bằng chứng chủng ngừa đầy đủ đối với các sự kiện vượt quá các giới hạn sức chứa này.

Thể dục

Những người tham gia và người hướng dẫn các hoạt động thể dục trong nhà theo nhóm có cường độ cao phải được chủng ngừa đầy đủ.

Thể thao

Bạn phải được chủng ngừa đầy đủ và xuất trình bằng chứng chủng ngừa để:

 • Làm khán giả tại các sự kiện thể thao trong nhà dành cho thanh thiếu niên và người lớn có hơn 50 người
 • Làm khán giả tại các sự kiện thể thao ngoài trời dành cho thanh thiếu niên và người lớn có hơn 50 người
 • Tham gia các môn thể thao theo nhóm và đội dành cho người lớn từ 22 tuổi trở lên

Xem chi tiết đầy đủ trên trang web của Cơ quan Y tế Nội địa.

Cơ quan Y tế phía Bắc

Cơ quan Y tế phía Bắc áp dụng những hạn chế cho mỗi cộng đồng thuộc cơ quan y tế của họ. Những hạn chế thay đổi tùy theo khu vực y tế địa phương của bạn.

Các hạn chế áp dụng cho tất cả các cộng đồng ở Northern Health, ngoại trừ một số khu vực y tế địa phương ở phía tây bắc.

Những cuộc tụ họp thân mật

Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên phải được chủng ngừa đầy đủ.

 • Các cuc t hp thân mt trong nhà ch gii hn trong h gia đình bn cng vi ti đa 5 khách hoặc một hộ gia đình nữa
  • Mọi người phải đeo khảu trang hoặc giữ khoảng cách vật lý 2 mét
 • Các cuc t hp ngoài tri ch gii hn trong hộ gia đình của bạn, cộng thêm tối đa 25 người nữa

Những người chưa được chủng ngừa đầy đủ chỉ được tụ họp với hộ gia đình của mình.

Các cuộc tụ họp có tổ chức

Tt c mi người t 12 tui tr lên phi được chng nga đầy đủ và xut trình bằng chứng về việc chủng ngừa đầy đủ.

 • Các sự kiện trong nhà chỉ giới hạn cho 50 người
 • Các sự kiện ngoài trời chỉ giới hạn cho 100 người

Các cuộc tụ họp để thờ phượng

Những buổi thờ phượng chỉ được tổ chức trực tuyến.

Nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ đêm

Các nhà hàng bán thức ăn nhanh và quán cà phê không có giấy phép không phục vụ tại bàn có thể:

 • Chỉ cung cấp dịch vụ bán đồ mang đi
 • Yêu cầu tất cả khách xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ bằng BC Vaccine Card (Thẻ Vắc-xin BC)

Các cơ sở có giấy phép, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại bàn, và cơ sở sản xuất bia rượu có phòng thử bia rượu mà không phục vụ bữa ăn đầy đủ:

 • Không được phục vụ rượu bia từ 10 giờ tối đến 9 giờ sáng
 • Yêu cu tt c khách xut trình bng chng đã tiêm chng bng Thẻ Vắc-xin BC

Các quán bar và câu lc b đêm không phục vụ bữa ăn đầy đủ phi đóng ca.

Các môn thể thao

Các sự kiện thể thao trong nhà và ngoài trời chỉ giới hạn 50% sức chứa cho khán giả và phải có kế hoạch an toàn COVID-19. Tất cả khán giả từ 5 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang và tất cả khán giả từ 12 tuổi trở lên phải xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ.

Tất cả những người tham gia từ 22 tuổi trở lên phải đã tiêm/chích ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2021, tất cả những người tham gia từ 22 tuổi trở lên phải được tiêm chủng đầy đủ.

Đi lại

Đặc biệt không khuyến khích đi lại không thiết yếu bên ngoài cộng đồng của bạn.

Các hạn chế khác nhau được áp dụng cho các khu vực y tế địa phương sau:

 • Haida Gwaii
 • Kitimat
 • Nisga'a
 • Prince Rupert
 • Snow Country
 • Stikine
 • Telegraph Creek
 • Terrace

Những cuộc tụ họp thân mật

Các cuộc tụ họp thân mật trong nhà chỉ giới hạn trong hộ gia đình của bạn cộng với 5 khách hoặc một hộ gia đình khác.

Các buổi họp mặt thân mật ngoài trời chỉ giới hạn cho 50 người.

Các cuộc tụ họp có tổ chức

Cần có kế hoạch an toàn COVID-19 cho:

 • Những cuộc tụ họp ngoài trời với hơn 200 người
 • Tất cả các sự kiện trong nhà
 • Các sự kiện thể thao trong nhà và ngoài trời có khán giả

 

Xem chi tiết đầy đủ trên trang web của Cơ quan Y tế phía Bắc.


Lệnh của PHO về khẩu trang tại các địa điểm công cộng trong nhà

Nội dung này là bản tóm tắt của tài liệu Lệnh bằng lời của PHO về  dụng cụ che mặt. Bản tóm tắt này không phải là lời khuyên pháp lý và không cung cấp sự diễn giải về luật này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa trang web này và lệnh thì lệnh đó là đúng và hợp pháp và phải được tuân theo.

Tất cả những người sinh năm 2016 trở về trước (5 tuổi trở lên) đều phải đeo khẩu trang ở tất cả các địa điểm công cộng trong nhà. 

Các địa điểm này bao gồm:

 • Trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm
 • Cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán bia rượu
 • Sân bay
 • Quán cà phê
 • Trên phương tiện giao thông công cộng, taxi hoặc xe đi chung
 • Thư viện
 • Cửa hàng thời trang và cửa hàng bán lẻ
 • Các khu vực của các tòa nhà văn phòng nơi cung cấp các dịch vụ cho công chúng
 • Khu vực chung của trung tâm thể dục thể thao khi không tham gia hoạt động thể chất
 • Khu vực chung của các cơ sở bậc sau trung học và các tổ chức phi lợi nhuận
 • Bên trong trường học, bao gồm tất cả học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12
 • Hiệu thuốc
 • Trung tâm cộng đồng
 • Trung tâm giải trí
 • Tòa Thị chính
 • Nhà hàng, quán rượu và quán bar khi không ngồi ở bàn

Có các trường hợp miễn trừ cho:

 • Những người có bệnh trạng hoặc bị suy giảm về mặt thể chất, nhận thức hoặc tâm thần mà không thể đeo khẩu trang
 • Những người không thể tự mình gỡ bỏ khẩu trang
 • Trẻ em dưới 5 tuổi
 • Những người cần bỏ khẩu trang để giao tiếp do một người khác bị khiếm thính

Tấm che mặt không thể thay thế cho khẩu trang vì nó có lỗ mở bên dưới miệng.

Lưu ý: Lệnh này sẽ được đánh giá lại khi bằng chứng về việc tiêm chủng và thẻ chủng ngừa của B.C. được thực hiện đầy đủ. 

Lệnh của PHO về các cuộc tụ họp và sự kiện

Nội dung này là bản tóm tắt của lệnh bằng lời của PHO về các cuộc tụ họp và sự kiện. Bản tóm tắt này không phải là lời khuyên pháp lý và không cung cấp sự diễn giải về luật này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa trang web này và lệnh thì lệnh đó là đúng và hợp pháp và phải được tuân theo.

Các cuộc tụ họp thân mật

Không có hạn chế nào về các cuộc tụ họp thân mật trong nhà hoặc ngoài trời.

Các cuộc tụ họp có tổ chức

Các cuộc tụ họp có tổ chức có một số giới hạn về sức chứa. Các ví dụ về một cuộc tụ họp có tổ chức bao gồm lễ cưới hoặc đám tang.

Các cuộc tụ họp có tổ chức trong nhà

Các cuộc tụ họp có tổ chức và chỗ ngồi trong nhà có thể chứa 50 người hoặc sử dụng 50% sức chứa, tùy theo con số nào lớn hơn. Ví dụ, nếu một địa điểm bình thường cung cấp chỗ ngồi cho 500 người thì 250 người có thể tham dự. 

Các địa điểm cần có bằng chứng về việc tiêm chủng có thể trở lại sức chứa tối đa từ ngày 25 tháng 10, trừ khi có các hạn chế bổ sung trong khu vực.

Không được phép khiêu vũ.

Các cuộc tụ họp có tổ chức ngoài trời

Các cuộc tụ họp có tổ chức và chỗ ngồi ngoài trời có thể chứa 5,000 người hoặc sử dụng 50% sức chứa, tùy theo con số nào lớn hơn. Ví dụ, nếu một địa điểm bình thường cung cấp chỗ ngồi cho 30,000 người thì 15,000 người có thể tham dự. 

Các cuộc tụ họp có tổ chức theo ngành nghề

Các hội chợ, lễ hội và triển lãm thương mại đứng có thể trở lại hoạt động bình thường, có áp dụng kế hoạch dành cho bệnh truyền nhiễm 

 

Hoạt động thờ phượng

Không có giới hạn hay hạn chế nào về sức chứa đối với hoạt động thờ phượng trong nhà và ngoài trời.

Một nơi làm việc có người lao động với kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cơ quan y tế xác nhận đã có xảy ra sự lây nhiễm trong môi trường làm việc có thể được yêu cầu đóng cửa trong tối thiểu 10 ngày.

Đối với những nơi làm việc lớn hơn, việc đóng cửa có thể chỉ giới hạn ở những địa điểm nơi đã xảy ra sự lây nhiễm.

Sẽ có một số ngoại lệ được áp dụng cho các nơi làm việc như:

 • Tòa án, đồn cảnh sát và trạm cứu hỏa
 • Cơ sở chăm sóc sức khỏe, trường học, nhà tạm trú
 • Hệ thống phà và giao thông công cộng
 • Các trung tâm phân phối hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và thuốc men

Các nơi làm việc sẽ chuyển từ áp dụng Kế hoạch An toàn dành cho COVID-19 sang áp dụng kế hoạch dành cho bệnh truyền nhiễm. Bắt buộc áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo an toàn tại những nơi làm việc có nguy cơ cao hơn. 

 

Thể dục

Thể dục theo nhóm với cường độ cao và cường độ thấp trong nhà

Được phép tập thể dục theo nhóm với cường độ cao và cường độ thấp trong nhà với sức chứa bình thường. 

Phòng tập thể dục, hồ bơi và cơ sở giải trí

Các phòng tập thể dục (gyms), hồ bơi và cơ sở giải trí có thể hoạt động với sức chứa bình thường.

Thể thao

Thể thao theo nhóm và đội ngoài trời và trong nhà dành cho người lớn và thanh thiếu niên 

Được phép tham gia các môn thể thao theo nhóm ngoài trời và trong nhà dành cho người lớn và thanh thiếu niên. Các môn thể thao này bao gồm:

 • Trò chơi
 • Cuộc thi đấu
 • Buổi tập luyện

Khán giả

Các hoạt động thể thao ngoài trời có thể đón 5,000 khán giả hoặc sử dụng 50% ghế ngồi, tùy theo con số nào lớn hơn. Ví dụ, nếu một địa điểm bình thường cung cấp chỗ ngồi cho 30,000 người thì 15,000 khán giả có thể tham dự. 

Các hoạt động thể thao trong nhà có thể đón 50 khán giả hoặc sử dụng 50% ghế ngồi, tùy theo con số nào lớn hơn. Ví dụ, nếu một địa điểm bình thường cung cấp chỗ ngồi cho 500 người thì 250 khán giả có thể tham dự. Các địa đim có th tr li sc cha ti đa t ngày 25 tháng 10, tr khi có áp dng thêm các hạn chế trong khu vực.

Đi lại để tham gia các hoạt động thể thao

Được phép đi lại để tham gia các hoạt động thể thao. Không khuyến khích đi lại vì lý do không thiết yếu đến và từ khu vực Nội địa trừ khi bạn đã được chủng ngừa đầy đủ.


Lệnh của PHO về nhà hàng, quán rượu và quầy bar

Nội dung này là bản tóm tắt của lệnh bằng lời của PHO về các cơ sở phục vụ thức ăn và bia rượu. Bản tóm tắt này không phải là lời khuyên pháp lý và không cung cấp sự diễn giải về luật này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa trang web này và lệnh thì lệnh đó là đúng và hợp pháp và phải được tuân theo. 

Các doanh nghiệp sẽ chuyển từ áp dụng Kế hoạch An toàn dành cho COVID-19 sang áp dụng kế hoạch dành cho bệnh truyền nhiễm. 

Nhà hàng, quán rượu, quầy bar và câu lạc bộ đêm

Không giới hạn số lượng người mỗi nhóm cho hoạt động ăn uống trong nhà và ngoài trời. Yêu cu phải ngồi yên tại bàn s được d b k t ngày 25 tháng 10, tr khi có thêm các hn chế trong khu vực.

 • Các cơ sở có thể xác định các giới hạn về số bàn của riêng mình
 • Không khiêu vũ
 • Giờ phục vụ rượu bia trở lại bình thường

Sòng bài

Các sòng bài có thể hoạt động với sức chứa giảm. Các máy trò chơi có thể hoạt động với khoảng 50% sức chứa trên toàn ngành.


Hướng dẫn về việc đến thăm các cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở sinh sống có hỗ trợ dành cho người cao tuổi

Nội dung này là bản tóm tắt của văn bản Lệnh của PHO –Thông tin về Tình trạng Chủng ngừa COVID-19 và các Biện pháp Phòng ngừa (PDF, 513KB). Bản tóm tắt này không phải là lời khuyên pháp lý và không cung cấp sự diễn giải về luật này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa trang web này và lệnh thì lệnh đó là đúng và hợp pháp và phải được tuân theo. 

Được phép tổ chức các sự kiện hoặc cuộc tụ họp xã hội lớn hơn, toàn cơ sở, các chương trình ngày dành cho người lớn và nghỉ ngơi tại cơ sở.

 • Các cuộc tụ họp trong nhà có thể bao gồm cư dân và nhân viên thuộc các đơn vị khác nhau của một cơ sở
 • Các cuộc tụ họp ngoài trời có thể bao gồm gia đình và bạn bè

Bạn không cần đặt lịch hẹn mới được đến thăm các cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc cơ sở sinh sống có hỗ trợ dành cho người cao tuổi. Không có giới hạn đối với số lượng khách thăm cho mỗi cư dân.

Bảo vệ cư dân tại cơ sở chăm sóc dài hạn

Tất cả khách thăm phải xuất trình bằng chứng chủng ngừa đầy đủ trước khi đến thăm một cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc cơ sở sinh sống có hỗ trợ dành cho người cao tuổi. Cách dễ nhất để xuất trình bằng chứng chủng ngừa là sử dụng Thẻ Vắc-xin BC của bạn.

Hiện nay, tất cả khách thăm phải có ít nhất một liều. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, tất cả khách thăm phải được chủng ngừa đầy đủ.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn như kiểm tra sức khỏe của khách thăm, vệ sinh tay và giãn cách vật lý sẽ được tiếp tục.

Khi nào thì đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc dài hạn

 • Tất cả khách thăm đều phải đeo khẩu trang y tế tại các hành lang và khu vực chung
 • Bạn chỉ có thể tháo khẩu trang khi đến thăm các cư dân tại khu vực sinh sống của họ nếu bạn đã được chủng ngừa đầy đủ

Việc thực thi

Trong thời gian diễn ra sự cố khẩn cấp về y tế công cộng theo Đạo luật Y tế Công cộng, PHO có thể ban hành các lệnh khi cần thiết. Bạn phải tuân thủ các lệnh này. Một số lệnh có thể được thực thi bởi cảnh sát hoặc viên chức phụ trách việc tuân thủ và thực thi khác. Những người không tuân theo các lệnh này có thể bị phạt.