ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ (PHO) ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 17 ਨਵੰਬਰ, 2021

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ

ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ:


ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਈਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

 • ਐਬਟਸਫੋਰਡ
 • ਐਗਾਸੀਜ਼
 • ਚਿੱਲਿਵੈਕ
 • ਹੈਰਿਸਨ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼
 • ਹੋਪ
 • ਮਿਸ਼ਨ

ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਤ ਇੱਕਠ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਔਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹਨ, 3 ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:

 • ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ, ਮੂਵੀਜ਼, ਨਾਟਕ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ
 • ਆਯੋਜਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੇਫਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼, ਨਾਟਕ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
 • 10 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇਨਡੋਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • 50 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆਊਟਡੋਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ
 • ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਛੋਟ ਹੈ

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ


ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ

ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਟੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ

ਇਨਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਆਊਟਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਬਾਰਬਿਕਿਊ) 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਗਿਟਵੈਨਗੈਕ (ਕਿਟੀਵਾਂਗਾ) ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 • ਹਾਇਡਾ ਗਵਾਈ
 • ਕਿੱਟੀਮੈਟ
 • ਨਿਸਗਾ
 • ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੁਪਰਟ
 • ਸਨੋ ਕੰਟਰੀ
 • ਸਟੀਕੀਨ
 • ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕ੍ਰੀਕ
 • ਟੈਰਸ

ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 • ਇਨਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
  • ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਆਊਟਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗਠਤ ਇੱਕਠ

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 • ਇਨਡੋਰ ਸਮਾਗਮ 50 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
 • ਆਊਟਡੋਰ ਸਮਾਗਮ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ

ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠ

ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬ

ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਕੈਫੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਿਰਫ਼ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
 • ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖਣਾ 

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮੀਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਟੇਸਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹਨ;

 • ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ
 • ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ

ਇੰਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

22 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਫ਼ਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


 


ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦਾ ਮਾਸਕ ਔਰਡਰ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦੇ ਮੂੰਹ ਢਕਣ ਬਾਰੇ, ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ PHO order - Face Coverings (PDF, 419 KB) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

2016 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ (5+) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮੌਲ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
 • ਗਰੋਸਰੀ ਅਤੇ ਲਿੱਕਰ (ਸ਼ਰਾਬ) ਸਟੋਰ
 • ਏਅਰਪੋਰਟ
 • ਕੌਫੀ ਸ਼ੌਪ
 • ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ
 • ਸਕੀ ਗੌਂਡੋਲਾ
 • ਲਾਇਬਰੇਰੀ
 • ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ
 • ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
 • ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
 • ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, K ਤੋਂ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ (ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ)
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ
 • ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਸੈਂਟਰ
 • ਸਿਟੀ ਹੌਲ
 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ, ਜਦ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ:

 • ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਬੋਧਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
 • 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਮਾਸਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ PHO order — Gatherings and Events (PDF, 422KB) document ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ

ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਗਠਤ ਇੱਕਠ

ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ​

ਇਨਡੋਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠ

ਇਨਡੋਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 50 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

ਜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 • ਕੌਨਸਰਟ, ਥਿਏਟਰ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਮਫ਼ਨੀ ਸਮਾਗਮ 
 • ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ (ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)
 • ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ (ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
 • ਟਿਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ
 • ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ (ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
 • ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਕੁਆਇਰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ

ਆਊਟਡੋਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠ

ਆਊਟਡੋਰ ਸੀਟਿਡ (ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ) ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠ 5,000 ਲੋਕ ਜਾਂ 50% ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਤ ਇਕੱਠ

ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਕੰਮ ਕਾਜ) ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਵਰਕਪਲੇਸਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਪਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕੋਰਟਹਾਊਸ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਲ
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ
 • ਫੈਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
 • ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਸਰਤ

ਇਨਡੋਰ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਸਰਤ

ਇਨਡੋਰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਸਰਤ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੰਮ, ਪੂਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਜਿੰਮ, ਪੂਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ

ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ

ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗੇਮਾਂ
 • ਮੁਕਾਬਲੇ
 • ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ

21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਦਰਸ਼ਕ

ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50%, ਜੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟਰੈਵਲ (ਯਾਤਰਾ)

ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।


ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਈ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ PHO order — Food and Liquor Serving Premises (PDF, 402KB) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ

ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊੁਟਡੋਰ ਡਾਇਨਿੰਗ (ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ) ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
 • ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ
 • ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਕਸੀਨੋ

ਗੇਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੈਸੀਨੋ ਪੂਰੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫਸਿਲਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ PHO order — Residential Care COVID-19 Preventive Measures (PDF, 517KB) and PHO order — Residential Care COVID-19 Vaccination Status Information (PDF, 506KB) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫਸਿਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ  ਰਹਿਣਗੇ। 

ਫਸਿਲਿਟੀ ਭਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ, ਅਡਲਟ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨ- ਫਸਿਲਿਟੀ ਰੇਸਪਾਈਟ (ਰਾਹਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

 • ਅੰਦਰੂਨੀ (ਇਨਡੋਰ) ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਬਾਹਰੀ (ਆਊਟਡੋਰ) ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫਸਿਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫਸਿਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫਸਿਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 

 • ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲਵੇਅ ਅਤੇ ਕੌਮਨ ਏਰੀਆ (ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸੀਡੈਂਟ (ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਲਾਗੂਕਰਨ

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏਚ.ਓ. ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਔਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।