مرخصی استعلاجی با حقوق COVID-19

افراد شاغل در صورتی که به دلیل COVID-19 نیاز داشته باشند در خانه بمانند، می‌توانند 3 روز مرخصی استعلاجی با حقوق بگیرند. این برنامه تا تاریخ 31 دسامبر 2021 اجرا می‌شود. 

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

آخرین به روز رسانی: 21 ژوئن 2021

برای جدیدترین اطلاعات لطفاً به صفحه انگلیسی مراجعه کنید

در این صفحه:


من یک فرد شاغل هستم

از تاریخ 20 می 2021، شما در صورتی که به دلیل COVID-19 نیاز داشته باشید در خانه بمانید، می‌توانید تا سقف 3 روز مرخصی استعلاجی با حقوق بگیرید. برای مثال:

  • تشخیص داده شدن بیماری COVID-19
  • انتظار برای نتیجه آزمایش COVID-19
  • نیاز به انزوای شخصی یا نظارت شخصی بر علائم مطابق با دستورات و موازین بهداشت عمومی
  • دریافت دستور ماندن در خانه از سوی کارفرما به دلیل ریسک مواجهه با ویروس

برای گرفتن مرخصی مرتبط با COVID-19، نیازی به ارائه گواهی پزشک وجود ندارد. 

ساعات کاری

افراد شاغل با شغل تمام وقت و نیمه وقت واجد شرایط هستند.

پرداختی

دستمزد معمولتان به شما پرداخت خواهد شد.

این مرخصی جدید برای کارمندانی موجود است که تحت پوشش قانون استانداردهای اشتغال قرار دارند.


من یک کارفرما هستم

از تاریخ 20 می 2021، شما ملزم هستید در صورتی که کارمندان به دلیل COVID-19 نیاز داشته باشند در خانه بمانند، 3 روز مرخصی استعلاجی با حقوق به آنها ارائه دهید.

برنامه بازپرداخت کارفرما برای کارفرمایانی موجود است که کارمندانی تحت پوشش قانون استانداردهای اشتغال داشته، و از قبل طرح مزایای مرخصی استعلاجی با حقوق ندارند.

دستمزدها

شما باید دستمزد معمول کارمندان را به آنها بپردازید.


برنامه بازپرداخت کارفرما

اگر در حال حاضر مرخصی استعلاجی با حقوق کارمندان را ارائه نمی‌دهید، استان همچنان تا سقف 200 دلار در روز را از طریق برنامه بازپرداخت کارفرما برای دستمزدهای مرخصی استعلاجی با حقوق مرتبط با COVID-19 به شما بازپرداخت خواهد کرد. برای هر کارمند، حداکثر 3 روز مرخصی با حقوق به شما بازپرداخت خواهد شد.

شما ملزم هستید که دستمزدهای مربوط به مرخصی استعلاجی COVID-19 را پیشاپیش به کارمندان خود پرداخت کنید.

WorkSafeBC برنامه را از طریق پرتال خدمات آنلاین خود اجرا خواهد کرد و مبلغ بازپرداخت را مستقیماً برای شما خواهد فرستاد.

توجه: این برنامه بخشی از سیستم تامین غرامت افراد شاغل نیست، و تاثیری بر حق بیمه‌های کارفرما در برنامه WorkSafeBC یا بودجه حوادث ندارد.

شرایط برنامه

پیش از درخواست برای بازپرداخت، مطمئن شوید که هر دو معیار واجد شرایط بودن را دارا هستید.

  1. کارمند باید در بریتیش کلمبیا مشغول به کار باشد
  2. کارمند باید بین تاریخ‌های 20 می 2021 و 31 دسامبر 2021، مرخصی استعلاجی با حقوق مربوط به COVID-19 گرفته باشد. به طور مثال:
  • COVID-19 برای وی تشخیص داده شده باشد
  • در انتظار نتیجه آزمایش COVID-19 باشد
  • مطابق با دستورات و موازین بهداشت عمومی نیاز به انزوای شخصی یا نظارت شخصی بر علائم داشته باشد
  • به دلیل خطرات مواجهه با بیماری، از سوی کارفرما به وی دستور داده شده باشد که در خانه بماند

درخواست برای بازپرداخت

ارسال درخواست ساده است و می‌توانید این کار را به صورت آنلاین انجام دهید. پیش از درخواست، شما باید:

ارسال درخواست   برای دریافت کمک در مورد درخواستتان، با شماره 4219-729-888-1 تماس بگیرید. 

برای ساختن حساب کاربری خدمات آنلاین WorkSafeBC به کمک نیاز دارید؟