Chế độ nghỉ bệnh có lương

Đại đa số người lao động ở B.C. không còn phải lựa chọn giữa việc đi làm khi bị bệnh hoặc bị mất lương khi chế độ nghỉ bệnh có lương đầu tiên được áp dụng vĩnh viễn của B.C. với 5 ngày nghỉ bệnh có lương mỗi năm bắt đầu có hiệu lực. Cả nhân viên toàn thời gian và bán thời gian đều đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này.

English | 繁體中文 | 简体中文 Français ਪੰਜਾਬੀ فارسی | Tagalog 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất:  Ngày 10 tháng 1 năm 2022

Trên trang này:


Tôi là người lao động

Quý vị có thể nghỉ tối đa 5 ngày có lương mỗi năm nếu bị bất kỳ bệnh tật hoặc chấn thương cá nhân nào. Chủ lao động của quý vị có thể yêu cầu bằng chứng đầy đủ ở mức độ hợp lý về bệnh tật.

Quyền hưởng trợ cấp này là sự bổ sung cho 3 ngày nghỉ bệnh không có lương hiện được cung cấp theo Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm (Employment Standards Act).

Quý vị phải đã làm việc với chủ lao động của mình trong ít nhất 90 ngày thì mới đủ điều kiện để được hưởng những ngày nghỉ bệnh có lương.


Tôi là chủ lao động

Quý vị bắt buộc phải cung cấp cho những nhân viên đủ điều kiện của mình tối đa 5 ngày nghỉ bệnh có lương một năm nếu họ cần ở nhà vì bị bệnh hoặc chấn thương.

Quý vị cần trả cho nhân viên của mình các khoản lương bình thường cho những ngày này. Nhân viên không cần phải nghỉ năm ngày liên tiếp.

Các nhân viên cũng được quyền hưởng 3 ngày nghỉ bệnh không có lương.


Tính đủ điều kiện

Quyền được hưởng chế độ nghỉ bệnh có lương được áp dụng cho tất cả nhân viên được nêu trong Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm (Employment Standards Act - ESA), bao gồm cả nhân viên bán thời gian, tạm thời hoặc thời vụ.

ESA không chi phối một số loại nhân viên nhất định, bao gồm:

  • Các ngành nghề do liên bang quản lý
  • Người lao động tự làm chủ hoặc các nhà thầu độc lập
  • Nhân viên các ngành nghề không nằm trong ESA

Hãy tìm hiểu xem những tiêu chuẩn việc làm nào được áp dụng với trường hợp của quý vị.


Tiêu chuẩn Việc làm

Luật ở B.C. đặt ra các tiêu chuẩn về trả lương, tiền công và điều kiện làm việc ở hầu hết các nơi làm việc. Các tiêu chuẩn này khuyến khích việc trao đổi thông tin cởi mở, đối xử công bằng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên. Xem những chủ đề nào được đề cập trong tiêu chuẩn việc làm.


Sự trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác

 

Có các dịch vụ dịch thuật bằng hơn 140 ngôn ngữ, bao gồm:

  • 國粵語
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • فارسی
  • Français
  • Español

Hãy gọi số 1-833-236-3700

Hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:30 sáng đến 5 giờ chiều.