مدارس ایمن در مقابل کووید-۱۹

در سال تحصیلی 2022/2021 با تجدید تدابیر بهداشتی و ایمنی، دانش‌آموزان و کارکنان، تمام وقت در کلاس درس خواهند بود.

آخرین به‌روزرسانی: 23 نوامبر 2021

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

در این صفحه:


برنامه ما برای سال تحصیلی 2022/2021

دانش‌آموزان و کارکنان باید:

برنامه‌های آنلاین و تحصیل در خانه همچنان در دسترس دانش‌آموزان است.

کمیته راهبری آموزش پایه کودکستان تا 12 استانی با وزارت آموزش و مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا (BCCDC) همکاری می‌کند تا راهنمای بیماری واگیر را برای این سال تحصیلی به روز کند. این کمیته متشکل از مربیان، والدین، مددکاران پشتیبان، رهبران مدرسه، هیات امنا، اقوام اولیه، متی‌ها و کارشناسان بهداشت عمومی است.

راهنمای به‌روزشده بیماری واگیر موضوعات زیادی مثل استفاده از ماسک، نظافت دست‌ها، واکسیناسیون، واکنش منطقه‌ای به همه‌گیری، نظافت، تهویه، اجتماعات، فعالیت‌های فوق برنامه، برنامه‌های تغذیه و ورزش را پوشش می‌دهد:


تدابیر بهداشتی و ایمنی

تدابیر ایمنی برای محافظت از دانش‌آموزان و کارکنان و کاهش انتشار کووید-۱۹ برقرار است. این تدابیر شامل تدابیر شخصی اثربخش مثل شستن مرتب دست و پوشیدن ماسک است.

ماسک‌

همه دانش­آموزان، کارکنان پایه K تا 12 و بازدیدکنندگان ملزم به پوشیدن ماسک در همه مناطق سربسته از جمله مکان‌های زیر هستند:

 • در میزها
 • در اتوبوس‌های مدرسه

بسیار مهم است که دانش­آموزان کلیه پایه­های تحصیلی در فضای داخل ساختمان ماسک بزنند. واکسیناسیون بهترین راهی است که بزرگسالان با آن می­توانند از دانش­آموزانی که هنوز واکسن نزده­اند، محافظت نمایند.

در خط‌مشی استفاده از ماسک، موارد زیر استثنا هستند:

 • فردی که به دلایل بهداشتی و رفتاری نمی‌تواند پوشیدن ماسک را تحمل کند
 • فردی که نمی‌تواند بدون کمک فرد دیگر ماسک بپوشد و آن را بردارد
 • اگر ماسک به طور موقت با هدف شناسایی فرد  برداشته شود
 • اگر ماسک به طور موقت برای مشارکت در فعالیتی آموزشی که امکان انجام آن با ماسک ممکن نیست  برداشته شود. برای مثال:
  • نواختن یک ساز بادی
  • مشارکت در فعالیت فیزیکی پرتحرک
 • اگر فرد در حال خوردن و نوشیدن باشد
 • اگر فرد پشت یک مانع باشد
 • هنگام ارائه سرویس به فرد معلول یا دارای توانایی متفاوت (مثل مشکل شنیداری) که اشاره‌های بصری، حالت چهره و یا لب‌خوانی/حرکت مهم است.

معاینه روزانه‌ی سلامت

همه دانش‌آموزان و کارکنان باید هر روز یک معاینه سلامت انجام دهند. اگر ناخوش هستید، در خانه بمانید.

والدین و مراقبین مسئول ارزیابی روزانه فرزندان خود قبل از فرستادن آنها به مدرسه هستند.

ناظمینمدرسهاطمینانحاصلخواهندکردکارکنانودیگربزرگسالانمی‌دانندکهآنهامسئولارزیابیروزمرهعلایمخودقبلازورودبهمدرسههستند.

از برنامه (اپ) بررسی سلامت روزانه استفاده کنید

وبسایت بررسی سلامت پایه K تا 12 یک روش آسان برای تصمیم‌گیری درباره آن است که آیا کودک شما باید بر اساس علایم خود به مدرسه برود یا خیر. این برنامه حاوی اصول راهنمای بهداشتی فعلی بوده و برای دانش‌آموزان پایه K تا 12  تجربه کاربری مناسب سن آنها ایجاد می‌کند.

دانلود برنامه:


حفظ فاصله

اکنون دیگر نیازی به رعایت فاصله به آن شدت نیست. مدارس می‌توانند در موارد زیر همچنان به ایجاد فاصله بین مردم  ادامه دهند:

 • مدیریت تعداد افراد در محوطه‌های عمومی مثل راهروها و اطراف کمدها به منظور کاهش تجمع و هدایت افراد برای عبور آسان‌تر
 • جلوگیری از تجمع در زمان سوار شدن و پیاده شدن
 • یادآوری به دانش‌آموزان و کارکنان درباره رعایت فضای شخصی فرد، استفاده از محافظ‌های بصری، علایم، تذکرها و مدل‌برداری ویدئویی حسب ضرورت
 • استفاده از فضای موجود برای پراکنده کردن مردم، در صورت امکان
 • بیرونبردندانش‌آموزانتاحدممکن

تهویه

نواحی مدارس باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های گرمایش، جریان هوا و تهویه مطبوع (HVAC) طبق استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی WorkSafeBC، طراحی، عملیاتی و نگهداری می‌شوند.

نظرات کارشناسی با استفاده از راهنمای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های انجمن آمریکایی مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا (ASHRAE) اعمال می‌شود تا کیفیت هوا در محیط سربسته بهبود یابد و خطر انتقال ویروس کاهش یابد.

ASHRAE ترکیبی از روش‌های زیر را توصیه می‌کند:

 • بازرسی و نگهداری منظم سیستم‌های HVAC
 • افزایش تامین هوای بیرونی برای کاهش آلاینده‌های داخلی
 • ارتقای فیلتراسیون از جمله نصب فیلترهای MERV-13 در صورت امکان
 • استفاده از سایر پاک‌کننده‌های هوا یا فناوری‌های درمانی
 • مدیریتاستفادهازانرژیوتوزیعهواازطریقسیستم‌هایکنترلخودکارساختمان

به‌روزرسانی یا جایگزینی تهویه مدرسه

استان 5/77 میلیون دلار صرف ارتقا یا جایگزینی سیستم‌های HVAC در 2022/2021 می‌کند. این ارتقا شامل:

 • جایگزینی کامل بویلر و سیستم هواساز
 • ارتقا به سیستم‌های فن کوئل
 • قفسه‌های فیلتر برای تعبیه فیلترهای بیش‌تر
 • کانال‌کشی بزرگ‌تر
 • به روز کردن حسگرهای ورود با واحدهای کنترل دیجیتال مستقیم برای کنترل اتوماسیون نرخ جریان هوای ساختمان

در سال تحصیلی 2021/2020، 10 میلیون دلار بودجه فدرال صرف موارد زیر شد:

 • به روز کردن سیستم‌های HVAC به منظور افزایش تبادل هوا در 44 مدرسه از 60 مدرسه در نواحی آموزش و پرورش
 • خرید بیش از 45000 فیلتر تهویه
 • به روز کردن فیلترها به فیلترهای MERV-13 در 24 مدرسه از 60 مدرسه نواحی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تهویه در مدارس به گزارش بررسی وضعیت سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع (PDF, 90KB) رجوع کنید.


نظافت و ضدعفونی مدارس

نظافت کلی مدارس، نظافت و ضدعفونی مداوم سطوح پرتماس حداقل یک بار در هر 24 ساعت و در مواقع آلودگی محرز انجام خواهد شد.


پروتکل‌های کووید-۱۹

دانش‌آموزان و کارکنانی که در مدرسه بیمار می‌شوند

اگر یک دانش‌آموز یا کارمند مدرسه، در مدرسه علایمی پیدا کند:

 • به آنها ماسک داده شده و از همکلاسی‌ها یا همکاران جدا می‌شوند.
 • کودکان جداشده تحت نظارت و مراقبت قرار می‌گیرند
 • با والدین یا سرپرست دانش‌آموز تماس گرفته و از آنها درخواست خواهد شد که بلافاصله فرزند خود را ببرند
 • از کارکنان درخواست می‌شود در اسرع وقت به خانه بروند
 • کارکنانمتولیاقدامبهنظافتوضدعفونیمحوطه‌هایاستفادهشدهتوسطفردمی‌کنند

مواجهه با کووید-۱۹ در مدرسه

اگر تایید شود که یک دانش‌آموز یا کارمند مبتلا به کووید-۱۹ است و احتمالا در زمان حضور در مدرسه عامل سرایت بوده است:

 • بهداشت عمومی بررسی و تعیین خواهد کرد که آیا در مدرسه با افرادی تماس نزدیک داشته است

اگر مشخص شود که در مدرسه افرادی در تماس نزدیک بودند، بهداشت عمومی:

 • به ناظمین مدرسه اطلاع داده و درخواست اطلاعات برای کمک به ردیابی افراد می‌کند
 • راهنمایی‌هاییدربارهگام‌هاییکهبایدبرداشتهشودارایهمی‌دهد

سپس ممکن است بهداشت عمومی:

 • در صورت لزوم، 14 روز ایزوله فردی توصیه کند
 • در صورت لزوم، پایش فردی را توصیه کند
 • در صورت لزوم، توصیه‌هایی برای پیگیری ارایه کند

مدارساطمینانحاصلخواهندکردکهدانش‌آموزانیکهنیازبهایزولهفردیدارندقادربهادامهبرنامهآموزشیباشند. مدارسومقاماتبهداشتعمومیهمراهباهمتعیینخواهندکردکهآیااقداماتدیگریضروریاست.

بهداشت عمومی به والدین، مراقبین و خانواده‌ها اعلام خواهد کرد که آیا فرزند آنها در معرض تماس با فرد کووید-۱۹ مثبت بوده است.


دستورهای بهداشت عمومی محلی

دستورهای بهداشت عمومی محلی ممکن است در کل منطقه یا جوامع از جمله مدارس یا در فضاها یا فعالیت‌های خاصی در یک منطقه بهداشت به اجرا گذاشته شود.

ممکناستیکمقامبهداشتپزشکیتوصیه‌ایرابراییکمدرسهخاص،یکگروهازمدارس،یکناحیهمدارسیاهمهمدارسدریکمنطقهبهداشتیجهتاجرایتدابیربهداشتوایمنیجانبیدرزمانافزایشخطرصادرکند.

احتمال دارد تدابیر منطقه‌ای دیگر مشابه تدابیر اجرایی در سال تحصیلی 2021/2020 به اجرا گذاشته شود که شامل این موارد می‌شود:

 • محدودیت گردهم‌آیی و رویدادها
 • تغییر چیدمان اتاق یا استفاده از فعالیت‌های بیش‌تری که باعث افزایش فاصله بین افراد و کاهش تماس رو-در-رو می‌شود
 • محدود کردن بازدیدکنندگان
 • افزایشاستفادهازماسک

تیم‌های واکنش سریع

شش تیم واکنش سریع برای پشتیبانی از مدارس پایه K تا 12 در سراسر استان تشکیل شده است. تیم‌ها با نواحی مدارس، مدارس انفرادی و مقامات بهداشت در واکنش به مواجهه با کووید-۱۹ در مدارس همکاری خواهند داشت.

تیم‌های واکنیش سریع نمایندگانی از مدرسه و کارمندان بهداشت عمومی دارند. این تیم‌ها اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

 • در صورت نیاز، با مدارس، نواحی مدارس و کارمندان نهاد بهداشت جهت بازبینی رویدادهای عامل مواجهه در مدرسه، ارایه توصیه و پشتیبانی از مدارس در تقویت برنامه‌های ویژه بیماری‌ واگیر همکاری خواهد کرد
 • برنامه‌های بیماری واگیر کووید-۱۹ مدرسه یا ناحیه و خط‌مشی‌های مربوطه را بازبینی خواهد کرد
 • با برقراری ارتباط با دانش‌آموزان، کارکنان و خانواده‌ها در خصوص جلوگیری از بیماری واگیر از مدارس پشتیبانی می‌کند
 • ایمنی مدرسه را ارزیابی می‌کند
 • به منظوراجرایبرنامه‌هایبهبود ازهمه‌گیریازجملهتمرکزبرسلامتروانوتندرسیوبررسیتاثیرآنهابریادگیری،ازمدارسپشتیبانیمی‌کند

داخل و خارج کلاس درس

برنامه‌های موسیقی و ورزش

دانش‌آموزان می‌توانند با اجرای تدابیر ایمنی دیگر، در برنامه‌های ورزشی و موسیقی شرکت کنند.

 • هنگام انجام فعالیت‌هایی که امکان انجام آنها با ماسک نیست، مثل نواختن یک ساز بادی یا شرکت در فعالیت‌های فیزیکی شدید، نیاز به ماسک نیست
 • دانش‌آموزان باید موقع آوازخوانی همچنان ماسک بزنند
 • وسایل مشترک نظافت و ضدعفونی خواهند شد و دانش‌آموزان ترغیب به شستن دست‌ها قبل و بعد از استفاده می‌‌شوند
 • ازدانش‌آموزاندرخواستخواهدشدتجهیزاتیکهبادهانتماسدارند،مثلسازهایدهانییامحافظدهانرااشتراکیاستفادهنکنند،مگرآن‌کهبین هر بار استفاده‌تمیزوضدعفونیشوند.

فعالیت‌های ورزشی، کلوب‌ها و فعالیت‌های فوق برنامه

فعالیت‌هایی مثل تمرین‌های تیم ورزشی و بازی‌ها، آکادمی‌های ورزش و رویدادها می‌توانند ادامه پیدا کنند. آنها توصیه‌ها و دستورهای بهداشت عمومی استانی، منطقه‌ای و محلی درباره اجتماعات محلی و رویدادها را رعایت خواهند کرد.

 • در صورت امکان، ورزش‌ها و فعالیت‌های فوق برنامه باید بیرون برگزار شوند.
 • دانش‌آموزان ترغیب به شستن دست‌ها قبل و بعد از استفاده از تجهیزات و پوشاندن دهان موقع سرفه و عطسه می‌شوند.
 • از دانش‌آموزان درخواست خواهد شد تجهیزاتی که با دهان تماس دارد را اشتراکی استفاده نکنند، مگر آن‌که بین استفاده‌ها تمیز و ضدعفونی شوند.

برنامه‌های تغذیه مدرسه

خدمات غذایی (برنامه‌های تغذیه، کافه‌تریا و گلریزان مالی) در سال تحصیلی 2022/2021 بصورت عادی ادامه خواهد داشت.

نواحی مدرسه با برنامه‌های تغذیه موجود به همکاری با شرکای محلی در تامین پشتیبانی غذایی به خانواده‌های نیازمند طبق اصول راهنمای فعالی بهداشت عمومی ادامه خواهد داد.


زمین‌های بازی

زمین‌های بازی محیط‌های امنی هستند. هیچ مدرکی دال بر انتقال کووید-۱۹ در زمین‌های بازی وجود ندارد. تدابیر زیر باید موقع استفاده از زمین‌های بازی رعایت شود:

 • اطمینان حاصل کنید که دانش‌آموزان قبل و بعد از بازی در فضای بیرون دست‌های خود را بشویند
 • تماس مستقیم بین دانش‌آموزان را به حداقل برسانید

اجتماعات، کنسرت‌ها و گردهم‌آیی‌ها

برای فعالیت‌های بزرگ در فضای سرپوشیده مثل اجتماعات مدرسه یا چند کلاس هم‌زمان در باشگاه باید مقررات جاری استانی و محدودیت­های منطقه­ای رعایت شوند. جای نشستن شرکت­کنندگان باید طوری در فضا ترتیب داده شود که از تمام فضای موجود در اتاق استفاده شود.


پشتیبانی بیش‌تر از دانش‌آموزان و کارکنان

سلامت روان

ما می‌دانیم که دانش‌آموزان، مربیان، کارکنان و مدیران در نتیجه همه‌گیری با اضطراب، استرس و دیگر نیازهای سلامت روان زندگی می‌کنند.

دولت، علاوه بر تامین مالی موجود، یک سرمایه‌گذاری یکباره به مبلغ 5 میلیون دلار برای پشتیبانی از خدمات سلامت روان برای دانش‌آموزان و کارکنان تامین کرده است. این بودجه به مدارس امکان می‌دهد برنامه‌های موجود را توسعه دهند و پشتیبانی‌های جدیدی برای پرداختن به نیازهای سلامت روان دانش‌آموزان و کارکنان ارائه کنند.

در بهار سال 2021، یک کارگروه  سلامت روان با حضور نمایندگانی از کنفدراسیون شوراهای مشورتی والدین بریتیش کلمبیا (BCCPAC)، خدمات پزشکی عمومی، دولت، مربیان بومیان و صاحبان حقوق، گروه‌های اداری و اتحادیه و دیگر ذی‌نفعان آموزش تاسیس شد. کارگروه در حال تعیین اصول اصلی و تهیه منابعی برای اطمینان از رفع نیازهای سلامت روان دانش‌آموزان و کارکنان است.


دانش‌آموزان بومی

وزارت به قلمرو اقوام اولیه و حقوق آنها در تصمیم‌گیری درباره مدارس اقوام اولیه احترام کامل می‌گذارد. برای دریافت جدیدترین روزآمدها به تارنمای انجمن مدارس اقوام اولیه مراجعه کنید.

در راستای آشتی و همگام با قانون بیانیه حقوق افراد بومی، از مدارس دولتی و مستقل درخواست شده است تا در اسرع وقت با جوامع اقوام اولیه‌ای همکاری داشته باشند که دانش‌آموزان خود را در مدارس نواحی ثبت نام کرده‌اند و درباره برنامه‌های برگشت به مدرسه در سپتامبر گفتگو کنند.

این امر به شناسایی تسهیلات بالقوه موردنیاز برای پشتیبانی از دانش‌آموزانی کمک می‌کند که به کلاس حضوری برنمی‌گردند.

 • هیات‌های مدارس و مسئولان مدارس مستقل نیز باید با Métis Nation British Columbia درباره برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان متی همکاری کنند که به مدارس دولتی یا مستقل می‌روند.
 • هیئت‌ها باید دانش‌آموزان بومی را شناسایی کنند که دستاوردهای آموزشی آنها در مدت تعلیق کلاس‌های حضوری تحت تاثیر منفی قرار گرفته است و با لحاظ اولویت برای پشتیبانی برنامه‌ریزی کنند

دانش‌آموزان بین‌المللی

دانش‌آموزان بین‌المللی که وارد بریتیش کلمبیا شده یا به آن جا بر می‌گردند اگر واکسن کامل دریافت (دریافت دو نوبت واکسن تاییدشده بیش از 14 روز قبل از ورود) نکرده باشند، باید خود را به مدت 14 روز قرنطینه کنند. این واکسن‌ها جهت ورود به کانادا تایید شده‌اند:

 • فایزر-بیون‌تک
 • مدرنا
 • آسترازنکا/کوویدشیلد
 • جنسن/جانسون اند جانسون

به‌علاوه، دانش‌آموزان باید یک برنامه ایزوله فردی ارایه کرده و برنامه فدرال ArriveCAN را قبل از ورود تکمیل کنند.


برنامه‌های آموزشی

تدریس کلاسی

تدریس کلاسی هیچ جایگزینی ندارد. تدریس کلاسی یادگیری رو-در-رو با هدایت معلم، مشارکت هم‌کلاسی‌ها، پشتیبانی اجتماعی و رشد عاطفی ارایه کرده و حس انزوا را کاهش می‌دهد.

به‌علاوه، مدارس پشتیبانی‌هایی به دانش‌آموزان ارایه می‌دهد که در خانه ندارند و برای سلامت کلی آنها ضروری است.

یادگیری آنلاین

مدارس آموزشی دولتی و مستقل هر دو کلاس‌های آنلاین ارایه می‌کنند. دانش‌آموزان مهدکودک تا پایه 7 باید همه دروس را در یک مدرسه بگذرانند، در حالی که دانش‌آموزان پایه 8 تا 12 می‌توانند کلاً از خانه تحصیل کنند یا در مدرسه تحصیل کنند و بعضی دروس را آنلاین بگذرانند.

چهل و هشت نواحی مدرسه با 53 مدرسه دولتی وجود دارد که دوره‌های آموزشی آنلاین ارایه می‌کنند. مدارس آموزشی آنلاین مستقل نیز برنامه‌ها و دوره‌هایی ارایه می‌کنند.

آموزش آنلاین را کشف کنید

تحصیل در خانه

تحصیل در خانه معمولا با هدایت یک عضو خانواده انجام می‌شود که یک برنامه آموزشی را به یک کودک در خانه ارایه می‌دهد.

توجه: کسانی که در خانه تحصیل می‌کنند واجد شرایط دریافت گواهی فارغ‌التحصیلی داگوود بریتیش کلمبیا نیستند.

آموزش در خانه را کشف کنید

آموزش محدود به خانه

اگر فرزند شما نارسایی ایمنی دارد یا یک بیماری پزشکی شدید دارد، ممکن است بتوانید به برنامه آموزش محدود به خانه دسترسی داشته باشید. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر با نواحی مدرسه خود تماس بگیرید.


با مدرسه خود تماس بگیرید

پرسشی دارید؟ مدرسه یا ناحیه شما بهترین مکان برای دریافت کمک است.ود تماس بگیرید

اطلاعات تماس مدرسه را بیابید

کمک به زبان­های دیگر

خدمات ترجمه به بیش از 140 زبان موجود است، شامل:

 • 國粵語
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • فارسی
 • Français
 • Español
تماس بگیرید 1-888-268-4319 از ساعت 7:30 صبح تا 8 شب در دسترس است