Chế độ nghỉ bệnh có lương do COVID-19

Người lao động có thể nghỉ bệnh có lương trong 3 ngày nếu họ cần ở nhà do COVID-19. Chương trình này sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất:  Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Trên trang này:


Tôi là người lao động

Kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021, quý vị có thể nghỉ bệnh có lương tối đa 3 ngày nếu quý vị cần ở nhà do COVID-19. Ví dụ:

  • Được chẩn đoán mắc COVID-19
  • Đang đợi kết quả xét nghiệm COVID-19
  • Cần phải tự cách ly hoặc tự theo dõi theo các lệnh và hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng
  • Được chủ lao động của quý vị yêu cầu ở nhà vì có nguy cơ đã tiếp xúc

Để nghỉ bệnh một ngày do COVID-19, không bắt buộc phải có giấy của bác sĩ. 

Trả lương

Quý vị sẽ được trả mức lương thông thường của mình.

Số giờ làm việc

Người lao động làm việc toàn thời gian và bán thời gian đều đủ điều kiện.

Chế độ nghỉ phép mới này dành cho những nhân viên được bảo hiểm theo Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm (Employment Standards Act).


Tôi là chủ lao động

Kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021, quý vị bắt buộc phải cung cấp cho nhân viên của mình 3 ngày nghỉ bệnh có lương nếu họ cần ở nhà do các hoàn cảnh liên quan đến COVID-19.

Chương trình Hoàn trả cho Chủ lao động (Employer Reimbursement Program) dành cho những chủ lao động có nhân viên được bảo hiểm theo Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm (Employment Standards Act) và chưa có bảo hiểm quyền lợi nghỉ bệnh có lương.

Tiền lương

Quý vị phải trả cho nhân viên mức lương thông thường của họ.


Chương trình Hoàn trả cho Chủ lao động

Nếu hiện tại quý vị không cung cấp cho nhân viên chế độ nghỉ bệnh có lương thì Tỉnh sẽ hoàn trả cho quý vị tối đa $200 một ngày thông qua Chương trình Hoàn trả cho Chủ lao động cho các khoản lương trả cho nhân viên nghỉ bệnh có lương liên quan đến COVID-19. Quý vị có thể được hoàn trả tối đa 3 ngày nghỉ có trả lương cho mỗi nhân viên.

Quý vị bắt buộc phải trả lương trước cho nhân viên của mình khi họ nghỉ bệnh do COVID-19. Sau đó, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn trả.

WorkSafeBC quản lý chương trình này thông qua cổng các dịch vụ trực tuyến của họ và chuyển tiền hoàn trả trực tiếp cho quý vị. 

Ghi chú: Chương trình này không phải là một phần của hệ thống bồi thường cho người lao động và không ảnh hưởng đến phí bảo hiểm cho chủ lao động của WorkSafeBC hoặc Quỹ Tai nạn (Accident Fund) của tổ chức này.

Tính đủ điều kiện cho chương trình

Hãy đảm bảo quý vị đáp ứng cả hai tiêu chí đủ điều kiện trước khi quý vị nộp đơn yêu cầu hoàn trả.

  1. Nhân viên phải làm việc tại B.C.
  2. Nhân viên phải đã nghỉ bệnh liên quan đến COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ví dụ:
  • Được chẩn đoán mắc COVID-19
  • Đang đợi kết quả xét nghiệm COVID-19
  • Cần phải tự cách ly hoặc tự theo dõi theo các lệnh và hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng
  • Được chủ lao động của quý vị yêu cầu ở nhà vì có nguy cơ đã tiếp xúc

Nộp đơn yêu cầu hoàn trả

Việc nộp đơn yêu cầu của quý vị là dễ dàng và có thể được thực hiện qua mạng. Trước khi nộp đơn, quý vị phải:

Nộp đơn  Để được trợ giúp trong việc nộp đơn của quý vị, hãy gọi số 1-888-729-4219 

Cần trợ giúp để đăng ký tài khoản các dịch vụ trực tuyến của WorkSafeBC?