Kế hoạch Chủng ngừa COVID-19

Tất cả người dân 5+ tuổi ở B.C. đều được chủng ngừa COVID-19 miễn phí.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật Mới nhất: Ngày 9 tháng 5 năm 2022 

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Trên trang này:


Lịch chủng ngừa COVID-19 tại B.C.

Để được chủng ngừa COVID-19 cần nhiều liều vắc-xin. Lịch chủng ngừa của bạn có thể khác nhau tùy theo độ tuổi hoặc tình trạng sức khỏe của bạn.

Loạt ban đầu: Liều 1 và 2

Loạt chủng ngừa COVID-19 ban đầu gồm hai liều. Bắt buộc phải tiêm/chích hai liều mới nhận được bằng chứng chủng ngừa của liên bang dành cho việc đi lại của bạn.

Nhận liều 1 và 2

Thông tin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Các loại vắc-xin dành cho trẻ em sử dụng một liều lượng nhỏ hơn của cùng loại vắc-xin được sử dụng cho thanh thiếu niên và người lớn.

Những người bị suy giảm miễn dịch

Những người có hệ miễn dịch bị suy giảm ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng cần một liều thứ ba để hoàn thành loạt vắc-xin ban đầu của mình.

Sự bảo vệ lâu dài: Các liều nhắc lại

Khả năng miễn dịch giảm dần theo thời gian. Để duy trì khả năng bảo vệ không bị mắc COVID-19 của mình, bạn cần một liều nhắc lại 6 tháng sau liều thứ hai của bạn.


Tính an toàn của Vắc-xin

Bộ Y tế Canada có một quy trình phê duyệt chặt chẽ, đảm bảo  tất cả các loại vắc-xin và thuốc men chúng ta dùng đều được an toàn.

  • Các loại vắc-xin được thử nghiệm rộng rãi trước khi được phê duyệt để sử dụng
  • Bộ Y tế Canada tiếp tục giám sát sự an toàn của vắc-xin
  • Không có mối lo ngại lớn nào về tính an toàn đã được xác định trong dữ liệu mà Bộ Y tế Canada đã xem xét

Xem hướng dẫn của Bộ Y tế Canada về tính an toàn và các phản ứng phụ của vắc-xin ngừa COVID-19.


Các loại vắc-xin đã được phê duyệt

Đến nay, 6 loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt để đưa vào sử dụng.

Các loại vắc-xin không được cung cấp tại B.C.


Tôi vẫn còn có các thắc mắc

Nếu bạn vẫn còn có các thắc mắc về việc chủng ngừa ở B.C., hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nếu bạn không có bác sĩ gia đình, hãy gọi số 8-1-1 hoặc đến một cơ sở không cần hẹn trước gần bạn.