Nhận liều vắc-xin thứ hai của bạn

B.C. đang đẩy các cuộc hẹn để tiêm/chích liều thứ hai lên sớm hơn cho tất cả những người đủ điều kiện vì nguồn cung vắc-xin tăng lên.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Cập nhật mới nhất: Ngày 9 tháng 7 năm 2021

Để có thông tin cập nhật nhất, hãy truy cập trang bằng tiếng Anh

Trên trang này:


Thông tin dành cho những người đã được tiêm/chích vắc-xin Pfizer hoặc Moderna

Được mời đặt lịch hẹn

Khoảng 8 tuần sau khi bạn được tiêm/chích liều đầu tiên, bạn sẽ nhận được lời mời qua tin nhắn bằng văn bản, email hoặc cuộc gọi điện thoại để đặt lịch hẹn cho liều thứ hai của mình. 

Bạn phải có một cuộc hẹn trước khi đến địa điểm chủng ngừa. Bạn cũng được khuyến khích mang theo thẻ hồ sơ chủng ngừa hoặc trình hồ sơ chủng ngừa trực tuyến thông qua Health Gateway của bạn.

Tôi chưa nhận được lời mời đặt lịch hẹn cho liều thứ hai của mình

Lời mời đặt lịch hẹn được gửi từ hệ thống đăng ký Nhận Vắc-xin (Get Vaccinated) của tỉnh. Bạn phải đăng ký với hệ thống này thì mới nhận được lời mời.

Nếu bạn chưa nhận được lời mời đặt lịch hẹn cho liều thứ hai, bạn phải đăng ký với hệ thống một lần. Việc đăng ký này bao gồm cả những người đã đặt lịch hẹn cho liều đầu tiên của họ trước ngày 6 tháng 4 thông qua tổng đài của cơ quan y tế:

  • Người cao tuổi
  • Người Bản địa
  • Những người đặc biệt dễ bị tổn thương về mặt y khoa 
  • Nhân viên chăm sóc y tế

Đăng ký ngay bây giờ

Những lá thư đang được gửi đến những người này để nhắc họ đăng ký.

Tình trạng sẵn có và sự lựa chọn về vắc-xin nRNA

Cả hai vắc-xin mRNA Pfizer và Moderna đều có thể thay thế cho nhau một cách hiệu quả và an toàn khi trộn lẫn.

Nếu bạn không thể nhớ mình đã được tiêm/chích loại vắc-xin nào cho liều đầu tiên hoặc ngày của cuộc hẹn cho liều đầu tiên, bạn có thể kiểm tra thông tin trên thẻ hồ sơ chủng ngừa hoặc hồ sơ chủng ngừa trực tuyến thông qua Health Gateway.


Thông tin dành cho những người đã được tiêm/chích vắc-xin AstraZeneca/COVISHIELD

Bạn sẽ được liên hệ để đặt lịch hẹn cho liều thứ hai của mình khoảng 8 tuần sau khi bạn được tiêm/chích liều đầu tiên.

Bạn có thể chọn AstraZeneca/COVISHIELD hoặc một vắc-xin mRNA (Pfizer hoặc Moderna) cho liều thứ hai của mình. Không có lo ngại nào về mặt an toàn nếu bạn muốn được tiêm/chích vắc-xin Pfizer hoặc Moderna cho liều thứ hai của mình. 

Trước khi đưa ra quyết định của mình, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét thông tin về sự lựa chọn vắc-xin cho liều thứ hai của BCCDC.

Tôi muốn được tiêm/chích AstraZeneca/COVISHIELD cho liều thứ hai của mình

Cách thức bạn được tiêm/chích liều thứ hai vắc-xin AstraZeneca/COVISHIELD được dựa vào việc bạn đã được tiêm/chích liều đầu tiên của mình ở đâu.

Nếu bạn đã được tiêm/chích liều đầu tiên của mình tại một hiệu thuốc địa phương, bạn không cần thực hiện hành động gì từ phía mình. Đừng liên hệ với hiệu thuốc.

Hiệu thuốc nơi bạn được tiêm/chích liều vắc-xin đầu tiên của mình sẽ liên hệ với bạn để đặt lịch hẹn cho liều thứ hai của bạn.

Hãy mang theo thẻ hồ sơ chủng ngừa của bạn hoặc trình hồ sơ chủng ngừa trực tuyến thông qua Health Gateway của bạn tại cuộc hẹn.

Nếu bạn có đăng ký với hệ thống đăng ký Nhận Vắc-xin (Get Vaccinated) của tỉnh, bạn có thể bỏ qua lời mời đặt lịch hẹn. Bạn không cần lời mời đó để được chủng ngừa tại một hiệu thuốc.

Bạn có thể đặt lịch hẹn qua mạng hoặc qua điện thoại tại một quầy thuốc trong cộng đồng của bạn.

Hãy mang theo thẻ hồ sơ chủng ngừa của bạn hoặc trình hồ sơ chủng ngừa trực tuyến thông qua Health Gateway của bạn tại cuộc hẹn. Bạn cũng bắt buộc phải trình giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh.

Các quầy thuốc được liệt kê theo khu vực của cơ quan y tế.

Tìm cuộc hẹn tại:

Tôi muốn được tiêm/chích Pfizer hoặc Moderna cho liều thứ hai của mình

Nếu bạn muốn được tiêm/chích Pfizer hoặc Moderna cho liều thứ hai của mình, bạn phải đăng ký với hệ thống đăng ký Nhận Vắc-xin của tỉnh.

Nếu bạn đã đăng ký, hãy đợi lời mời đặt lịch hẹn của mình. Nếu hiệu thuốc của bạn liên hệ thì hãy từ chối cuộc hẹn của họ và báo cho họ rằng bạn sẽ nhận vắc-xin Pfizer hoặc Moderna cho liều thứ hai của mình.

Tại địa điểm chủng ngừa

Hãy mang giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh và xác nhận đặt lịch hẹn của bạn đến cuộc hẹn. Bạn cũng được khuyến khích mang theo thẻ hồ sơ chủng ngừa hoặc trình hồ sơ chủng ngừa trực tuyến thông qua Health Gateway của bạn.

Tại cuộc hẹn của mình, bạn sẽ được tiêm/chích Pflizer hoặc Moderna.


Tôi cần giúp đỡ để nhận liều thứ hai của mình

Nếu bạn có thắc mắc hoặc không chắc mình đã đăng ký với hệ thống đăng ký Nhận Vắc-xin của tỉnh hay chưa, hãy gọi cho tổng đài. 

Hãy gọi: 1-833-838-2323 | Bảy ngày một tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (giờ ánh sáng ngày Thái Bình Dương - PDT), có thông dịch viên hỗ trợ