Отримайте бустерну дозу від COVID-19

Бустерні дози допомагають подовжити захист від важких наслідків COVID-19.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | Українська Русский

Останнє оновлення: 11 лютого 2023 р.

Останнi оновлення можна подивитися на сторiнцi англiйською мовою.

На цiй сторiнцi:


Отримання першої бустерної дози

Для бiльшостi людей первинний курс вакцинацiї включав в себе 2 дози вакцини. У 2021 роцi цього було достатньо для забезпечення надiйного захисту вiд тяжких захворювань, пов'язаних iз COVID-19, але з часом захист знижується.  Для нових штамiв 2 дози не забезпечують достатній захист.

Навiть якщо ви перехворiли на COVID-19, вам все одно потрiбна бустерна доза. Без отримання бустерних доз ваша вакцинацiя є недостатньою.


Запрошення на прийом для отримання бустерної дози вiд COVID-19 та вакцини вiд грипу

Для повного захисту всiм особам вiком вiд 5 рокiв i старше потрiбне введення бустерних доз. Всi особи можуть отримати бiвалентну вакцину у якостi бустерної дози вiд COVID-19.

Для бiльшостi людей найкраще буде отримати бустерну дозу у перiоди пiдвищеного ризику, наприклад, восени або ж на протязi зимових мiсяцiв.

Вакцинуйтесь вiд грипу одночасно з отриманням бустерної дози

Щоб вам було легше слiдкувати за своєчаснiстю вакцинації, ви вже зараз можете записатися на безкоштовну вакцинацію вiд грипу на той же самий день, коли будете отримувати бустерну дозу вiд COVID-19. Якщо ви вже вакцинувалися бустерною дозою вiд COVID-19, ви отримаєте додаткове запрошення щоб записатися на щеплення вiд грипу.Мiнiстерство охорони здоров'я цього року радить усiм вакцинуватися вiд грипу. Важливо отримати бустерну дозу вiд COVІD-19 та вакцинуватися вiд грипу саме восени, щоб захиститися вiд респiраторних захворювань восени та взимку.

Мiнiстерство охорони здоров'я цього року радить усiм вакцинуватися вiд грипу. Важливо отримати бустерну дозу вiд COVID-19 та вакцинуватися вiд грипу, щоб захиститися вiд респiраторних захворювань восени та взимку.

Менi потрiбний прийом без попереднього запису

Деякi аптеки та клiнiки ведуть прийоми без попереднього запису, на яких можна зробити щеплення вiд грипу. Однак не гарантується, що вакцини є в наявностi.

Щоб напевно зробити щеплення від грипу, краще зателефонувати до колл-центру та домовитись про найбільш зручний час для зустрічі.


Варiанти отримання вакцин

Вакцина, що пропонується вам у якостi бустерної дози, буде пiдiбрана в залежностi вiд вашої вiкової групи.

18 рокiв та старше

Якщо ви ще не отримували бiвалентну бустерну дозу, то у якостi наступної дози вам буде запропонована бiвалентна вакцина Moderna або Pfizer.

Бiвалентнi вакцини забезпечують кращий захист вiд таких штамiв COVID-19 як Омiкрон.

Вiд 5 до 17 рокiв

У якостi наступної бустерної дози вам буде запропонована бiвалентна вакцина Pfizer.

Не має значення, яку вакцину ви отримали пiд час первинної вакцинацiї.

Для бiльшостi людей вакцинація буде доступна лише через шiсть мiсяцiв пiсля того, як ви отримували вакину в останній раз.

Якщо ви вже отримували бiвалентну дозу, то зараз ви все ще захищенi та не потребуєте iншої дози.

Я хочу отримати бустерну дозу вакциною, що не мiстить мРНК

мРНК-вакцини це найкращий вибiр для бустерної дози, оскiльки вони забезпечують найбiльш ефективний захист вiд COVID-19.

Якщо вам 18 чи бiльше рокiв i ви вiддаєте перевагу вакцинам, якi не мiстять мРНК, вам можуть запропонувати вакцину Novavax або Johnson & Johnson.


Запишиться на прийом у мiсцях поблизу вас

Коли прийде час реєструватися для отримання бустерної дози, ви отримаєте персональне запрошення для запису на прийом.

Записатися на прийом можна в громадських аптеках та клiнiках у зручний для вас час. Запис триває вiд 15 до 30 хвилин. Ви можете приходити по одинцi або ж всiєю родиною.

Персональна iнформацiя для:

 

Пiдлiтки вiком вiд 12 до 17 рокiв 

Вiдповiдно до Закону про маленьких дiтей дитина у вiцi вiд 12 до 17 рокiв може давати свою згоду на отримання медичної допомоги, такої як, наприклад, отримання бустерної дози.

Ви можете записатися самостiйно або у присутностi дорослого, якому довiряєте. Так само як i на iншi прийоми, ви можете прийти самостiйно або у супроводi дорослого, якому довiряєте. 

Дуже важливо отримати бустерну дозу, якщо ви належите до групи пiдвищеного ризику за клiнiчними показаннями.

 

Пiдлiтки iз групи пiдвищеного ризику за клiнiчними показаннями

Якщо вам вiд 12 до 17 рокiв i у вас один iз наведених нижче станiв, необхiдно пройти вакцинацiю бустерною дозою, якщо у вас нема протипоказань. 

Трансплантацiя 

 • Вам була проведена трансплантацiя паренхiматозних органiв (серце, легенi, печiнка, нирки, пiдшлункова залоза) 

Онкологiя 

 • На даний час ви отримуєте системну протипухлинну терапiю або ж отримували її протягом останнiх 12 мiсяцiв. До неї належать хiмiотерапiя, молекулярна терапiя, iмунотерапiя, лiкування моноклональними антитiлами, гормональна протипухлинна терапiя. 
 • На данний час ви отримуєте променеву терапiю в лiкуваннi онкологiї або отримували протягом останнiх 6 мiсяцiв 
 • Ви отримуєте або отримували протягом останнiх 6 мiсяцiв специфiчну протипухлинну терапiю, яка може вплинути на iмунну систему, наприклад лiкування CAR-T-клiтинами. 
 • У вас рак кровi або кiсткового мозку (наприклад, лейкемiя, лiмфома, мiєлома, мiєлодиспластичнi захворювання) 
 • Ви перенесли трансплантацiю кiсткового мозку або стовбурових клiтин протягом останнiх 6 мiсяцiв або все ще приймаєте iмунодепресанти, пов'язанi з трансплантацiєю. 

Тяжкi респiраторнi захворювання 

 • У вас кiстозний фiброз 
 • Ви були госпiталiзованi через обструктивнi захворювання легень у дiтей або подiбнi дитячi захворювання протягом останнiх трьох рокiв 
 • Протягом останнiх трьох рокiв ви були госпiталiзованi з астмою або приймаєте бiологiчнi препарати для лiкування астми. 
 • У вас важке захворювання легень яке потребує щонайменше одне з наведених нижче: 
  • наявнiсть кисню вдома на тривалий термiн 
  • Вам була рекомендована трансплантацiя легень 
  • У вас тяжка легенева артерiальна гiпертензiя або тяжкий легеневий фiброз/iнтерстицiальне захворювання легень або аналогiчнi дитячi захворювання 

Рiдкiснi захворювання кровi 

 • У вас гомозиготна серповидноклiтинна анемiя 
 • У вас дуже високий ризик розвитку таласемiї, тобто у вас таласемiя з двома наступними ознаками: 
  • Ви залежите вiд переливання кровi 
  • Ви знаходитесь на залiзохелатуючiй терапiї 
  • Ваш дотрансфузiйний рiвень гемоглобiну нижчий за 70 за останнi 2–3 роки. 
  • У вас надлишок залiза 
  • Вам видалили селезiнку в рамках лiкування таласемiї або у вас є iншi серйознi проблеми зi здоров'ям. 
 • Вам 12 рокiв чи бiльше iз синдромом атипової гемолiтичної уремiї (аГУС) або пароксизмальної нiчної гемоглобiнурiї

Іншi рiдкiснi захворювання 

 • У зв'язку з вашим станом ви потребуєте спецiалiста з метаболiзму (бiохiмiчнi захворювання), i у вас є певнi метаболiчно нестабiльнi вродженi порушення обмiну речовин: 
  • Розлади циклу обмiну сечовини 
  • Метилмалонова ацидурiя 
  • Пропiонова ацидурiя 
  • Глутарова ацидурiя 
  • Сечова хвороба кленового сиропу 
 • Ваш стан вiдомий як тяжкий первинний iмунодефiцит. Це означає, що у вас комбiнований iмунодефiцит, що вражає Т-клiтини; спадковий гемофагоцитарний лiмфогiстiоцитоз або дефiцити iнтерфероногенезу 1 типу 

Спленектомiя 

 • Вам видалили селезiнку або вам сказали, що у вас серйознi проблеми з селезiнкою (функцiональна аспленiя) 

Інсулiнозалежний дiабет 

 • В даний час ви приймаєте iнсулiн для лiкування дiабету (iн'єкцiйна або помпова терапiя) 

Значнi порушення розвитку, що збiльшують ризик захворiти 

 • У вас синдром Дауна 
 • У вас є ДЦП 
 • У вас розумова вiдсталiсть/порушення розвитку (IDD) 
 • Ви користуєтеся або отримуєте пiдтримку за: 
  • Програмою сестринського догляду для дiтей у вiцi 12 рокiв i старше
  • Програмою «Вдома» 

Хвороба нирок 

 • Ви перебуваєте на дiалiзi (гемодiалiз або перитонеальний дiалiз) 
 • У вас хронiчна хвороба нирок 5 стадiї (рШКФ <15 мл/хв). 
 • У вас гломерулонефрит, i ви отримуєте лiкування стероїдами 

Нервово-м'язовi/неврологiчнi або м'язовi стани, що потребують пiдтримки дихання 

 • У вас спостерiгається значна м'язова слабкiсть навколо легень, i вам необхiдно постiйно перебувати на штучнiй вентиляцiї легень або двофазнiй вентиляцiї з позитивним тиском у дихальних шляхах (Bi-PAP) 

Особи з ураженням iмунної системи внаслiдок отримання iмуносупресивної терапiї 

Ви приймаєте високi дози стероїдiв або iнших лiкiв, що пригнiчують iмунну систему. Існує багато хронiчних захворювань, лiкування яких потребує прийому цих лiкарських препаратiв. Ви можете приймати їх для одного з перелiчених станiв, таких як трансплантацiя, захворювання легень або при супутнiх станах, таких як ревматоїднi стани, неврологiчнi стани або супутнi аутоiмуннi стани. Термiн останнього прийому вами лiк має важливе значення, тому уважно слiдкуйте за перiодом (або датою) при переглядi списку.

 • Бiологiчнi препарати, якi ви приймали протягом останнiх 3 мiсяцiв: 
  абатацепт, адалiмумаб, анакiнра, бенралiзумаб, бродалумаб, канакiнумаб, цертолiзумаб, дупiлумаб, етанерцепт, голiмумаб, гуселкумаб, iнфлiксiмаб, препарати iнтерферонiв (альфа, бета та пегiльованi форми), iксекiзумаб, меполiзумаб, наталiзумаб, омалiзумаб, резiлiзумаб, рисанкiзумаб, сарiлумаб, секукiнумаб, тилдракiзумаб, тоцилiзумаб, устекiнумаб або ведолiзумаб 
 • Бiологiчнi препарати, якi ви приймали протягом останнiх 12 мiсяцiв: 
  алемтузумаб, ритуксимаб 
 • Пероральнi iмунодепресанти, якi ви приймали регулярно (зазвичай щодня) протягом останнiх 3 мiсяцiв:  
  азатiоприн, барицитiнiб, циклофосфамiд, циклоспорин, лефлуномiд, диметилфумерат, еверолiмус, фiнголiмод, мiкофенолат, сипонiмод, сиролiмус, такролiмус, тофацитiнiб, упадацитiнiб, метотрексат, дексаметазон, гiдрокортизон, преднiзолон, метилпреднiзолон, або ж терифлуномiд 
 • Стероїди перорально або у виглядi iн'єкцiй на постiйнiй основi для лiкування хронiчного захворювання протягом останнiх 3 мiсяцiв :
  дексаметазон, гiдрокортизон, метилпреднiзолон або еквiвалентнi дози преднiзолону
 • Імуносупресивнi препарати у виглядi iнфузiй, якi ви приймали протягом останнiх 3 мiсяцiв: кладрибiн, циклофосфамiд, глатирамер, метотрексат
 

Вагiтнi 

Вагiтнi у вiцi 12 рокiв або старше можуть отримати бустерну дозу через 3 мiсяцi пiсля першої серiї вакцинацiї. Отримати бустерну дозу можна на будь-якому термiнi вагiтностi.

Зателефонуйте за номером 1-833-838-2323 та повiдомте про свою вагiтнiсть. Ми зареєструємо вас на найближчий вiльний час.

 

Особи пiд опiкою 

Якщо ви живете в пансiонатi для людей з обмеженими можливостями або отримуєте довгострокову пiдтримку вдома, ви можете отримати дозу вiд медичного працiвника, який надає вам допомогу. 

 

Люди, якi живуть у сiльських чи вiддалених громадах корiнних народiв 

Якщо ви живете у сiльськiй чи вiддаленiй громадi корiнних народiв, ви можете отримати бустерну дозу у своїй громадi у мiсцевому органу охорони здоров'я. 


У мене немає запрошення на прийом

Для того щоб отримати запрошення на прийом, ви повиннi бути зареєстровані у системі Get Vaccinated. Якщо ви ще не отримали запрошення на прийом або ж не можете його знайти:

Менi потрiбна допомога щоб записатися на прийом

Звернiться до колл-центру, якщо вам потрiбна допомога для запису на прийом. Оператори по телефону не можуть вiдповiсти на питання про найбiльш вдалий час прийому наступної дози.

Телефонуйте : 1-833-838-2323з понеділка по п'ятницю з 7 до 19

Якщо ви знаходитесь поза межами Канади та США: 1-604-681-4261