ਕੋਵਿਡ 19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ

2021/2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਨਵੰਬਰ 23, 2021

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ:


2021/2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ K ਤੋਂ 12 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਾਂ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਟਿ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ) ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਸਫਾਈ, ਹਵਾਦਾਰੀ, ਇਕੱਠ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਭਿਆਸ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਸਕ

K ਤੋਂ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ , ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਡੈਸਕ ਤੇ
 • ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ

ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ  ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 • ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ
 • ਜੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
  • ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਲਈ
  • ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
 • ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ
 • ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ), ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸੰਕੇਤ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

K ਤੋਂ 12 ਹੈਲਥ ਚੈਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ K ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ:


ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਾਲਵੇਅ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
 • ਪਿਕ-ਅਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਂਪਟਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ
 • ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ

ਹਵਾਦਾਰੀ

ਸਕੂਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ (HVAC) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮੇਰਿਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਫ ਹੀਟਿੰਗ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers — ASHRAE) ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (Reopening of Schools and Universities Guidelines) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ASHRAE ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • HVAC ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, MERV-13 ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ
 • ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਕੂਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀ

ਸੂਬਾ 2021/2022 ਤੱਕ ਸਕੂਲ HVAC ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ $77.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੂਰਾ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ
 • ਫੈਨ ਕੋਇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ
 • ਵੱਡੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਰੈਕ
 • ਵੱਡਾ ਡਕਟਵਰਕ
 • ਹਵਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਕਿਉਪੈਂਸੀ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

2020/2021 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:

 • 60 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ HVAC ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
 • 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਦਾਰੀ ਫਿਲਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
 • 60 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ MERV-13 ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨਟਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਓ: HVAC Survey Report (PDF, 90KB)


ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਫਾਈ, ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਕਸਟੋਡਿਅਲ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਕਸਪੋਜਰ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸਨ , ਤਾਂ:

 • ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਨ

ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਕਰੇਗੀ:

 • ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਂਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ
 • ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ:

 • ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ
 • ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ
 • ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ

ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ 2020/2021 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
 • ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ
 • ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ

ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ K ਤੋਂ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੀਆਂ:

 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੂਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ
 • ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ
 • ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ
 • ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਮਾਉਥ ਪੀਸ ਜਾਂ ਮਾਉਥਥਗਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਖੇਡਾਂ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਖੇਡ ਟੀਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 • ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ

ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ) 2021/2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।


ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਕੌਨਸਰਟ ਅਤੇ ਇਕੱਠ

ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਪ੍ਰਿੰਗ (ਬਸੰਤ 2021) ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ  (BC Confederation of Parent Advisory Councils -  BCCPAC, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

 • ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟਿ ਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਟਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ (ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ:

 • ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਿਓਨਟੈਕ
 • ਮੌਡਰਨਾ
 • ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ/ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ
 • ਜੈਨਸਨ/ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ArriveCAN ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ

ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ

ਦੋਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਲੋਡ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ 48 ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ

ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਹੋਮਸਕੂਲਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਡੌਗਵੁੱਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਹੋਮਬਾਉਂਡ (ਘਰ ਵਿੱਚ) ਸਿੱਖਿਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਬਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ

140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • 國粵語
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • فارسی
 • Français
 • Español
1-888-268-4319 'ਤੇ ਕੌਲ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ